Thuế đất phi nông nghiệp là gì? Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Lúc sử dụng đất thì với phải nộp thuế gì hay ko? ai là những người nộp thuế? bao gồm những loại thuế gì? Lúc nào phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp? Thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Truy thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đó là những câu hỏi thường gặp của những người sử dụng đất đang trực tiếp sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong phạm vi bài viết này thì chúng tôi sẽ trả lời những thắc mắc này dựa trên cơ sở những quy định của pháp luật.

1. Thuế đất phi nông nghiệp là gì?

Thuế đất phi nông nghiệp hay còn gọi là Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là số tiền mà cá nhân, đơn vị hay tổ chức phải đóng trong quá trình sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai 2013. Thuế đất phi nông nghiệp sẽ được thu theo vị trí, không gian sử dụng đất.

2. Lúc nào phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Ko phải ai cũng phải nộp thuế đất phi nông nghiệp mà chỉ những trường hợp sau đây mới phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

+ Những người sử dụng đất đang trực tiếp sử dụng đất ở tại nông thôn, đất ở tại thành thị quy định tại Luật Đất đai hiện hành và những văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Những loại đất gia công kinh doanh phi nông nghiệp trừ đất phi nông nghiệp ko sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thuộc đối tượng ko chịu thuế thì những trường hợp sau phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm:

+ Những người sử dụng đất để xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và những khu gia công, kinh doanh tập trung khác với cùng chế độ sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

+ Những loại đất phải nộp thuế cũng bao gồm những đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở gia công, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở gia công công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ và những công trình khác phục vụ cho gia công, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở gia công, kinh doanh trong khu khoa học cao, khu kinh tế) theo quy định của pháp luật.

+ Những tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất để khai thác khoáng sản, đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản, trừ trường hợp khai thác khoáng sản mà ko tác động tới lớp đất mặt hoặc mặt đất đang khai thác theo quy định của

+ Người sản dụng đất để gia công vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất để khai thác vật liệu và đất làm mặt bằng chế biến, gia công vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

+ Những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thì cũng thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Đất phi nông nghiệp là gì? Quy định về đất phi nông nghiệp?

Ví dụ 1: Nhà hàng A được quốc gia cho thuê đất để khai thác quặng sát, trong tổng không gian đất được thuê là 4000m2 đất với 2000m2 trên mặt đất là đất rừng, còn lại là mặt bằng cho việc khai thác và gia công quặng sắt. Việc khai thác quặng sắt ko hề tác động tới không gian đất rừng, thì phần không gian đất rừng đó ko thuộc đối tượng chịu thuế. mà nhà hàng A chỉ phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với không gian đất được thuê là 2000m2 để gia công và khai thác quặng sắt.

3. Đối tượng ko phải nộp thuế lúc sử dụng đất phi nông nghiệp

Những người sử dụng đất phi nông nghiệp ko phải nộp thuế lúc sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm những loại đất như sau:

+ Những người sử dụng đất xây dựng những công trình sự nghiệp thuộc những đất xây dựng những công trình sự nghiệp thuộc những ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và khoa học, ngoại giao của cơ quan quốc gia, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

+ Những loại đất làm nghĩa trang, nghĩa trang thì ko phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

+ Theo quy định của pháp luật đối với những đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên sử dụng sẽ ko phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

+ Đất với những công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ bao gồm không gian đất xây dựng công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ theo khuôn viên của thửa đất với những công trình theo quy định của pháp luật.

+ Hiện nay, những loại đất quốc phòng, an ninh bao gồm những loại đất như sau:

+ Đất thuộc doanh trại, trụ sở đóng quân của doanh trại.

Xem thêm: Những khoản thu nào là khoản thu tài chính từ đất đai?

+ Đất làm căn cứ quân sự làm doanh trại theo quy định.

+ Đất của những tổ chức, đơn vị thì đất làm những công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và những công trình đặc thù về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

+ Những loại đất làm ga, những quân sự.

+ Đất phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh và những loại đất làm những công trình công nghiệp, khoa học, khoa học.

+ Đối với những loại đất làm kho tàng của những đơn vị vũ trang nhân dân thì cũng ko phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

+ Những loại đất do bộ quốc phòng, bộ công an quản lý sử dụng đất làm trại giam, những trại giam, nhà tạm giư, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

+ Đối với những đất mà những đơn vị làm nhà khách, nhà công vụ, nhà thi đấu, nhà tập luyện thể dục, thể thao và những cơ sở khác thuộc khuôn viên doanh trại, trụ sở đóng quân của những đơn vị vũ trang nhân dân;

4. Thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

+ Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm chia làm 2 kỳ. Kỳ thứ nhất, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày ba mươi tháng năm của năm mà người với nghĩa vụ phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Sau lúc những người nộp thuế nộp xong kỳ thứ nhất thì những người nộp thuế phải nộp tiếp kỳ thứ hai, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 10 theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Trổ cửa phía sau nhà trên phần đất lưu ko rộng 1,6m thì với đúng ko?

Hiện nay, thì lúc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì những người nộp thuế được quyền lựa tậu nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm theo những kỳ mà phát luật quy định. Trong những trường hợp người nộp thuế muốn nộp một lần cho cả năm thì phải nộp vào kỳ nộp thứ nhất của năm.

+ Lúc những người nộp thuế phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì thời hạn nộp tiền chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng ba năm sau.

+ Trong những trường hợp mà pháp luật quy định thì trong những trường hợp trong chu kỳ ổn định 05 (năm) năm mà người nộp thuế đề xuất được nộp thuế một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày ba mươi mốt tháng mười hai của năm đề xuất theo quy định của pháp luật.

Truy thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo quy định của pháp luật thì những cá nhân, tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất phi nông nghiệp tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trong việc kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trường hợp cơ thuế quan phát triển ko kê khai, ko nộp tiền thuế thì những người nộp thuế sẽ bị truy thu những thời kì chưa nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định và những người sử dụng bị vi phạm thì sẽ bị xử phạt đối với hành vi vi phạm theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành.

TƯ VẤN TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Tóm tắt câu hỏi:

Nhà hàng tôi được NN giao đất để xây nhà ngay tắp lự kề, hiện nay đang trong quá trình xây dựng chưa bàn giao căn nào. Nhà hàng tôi đã nộp đủ tiền thuế sử dụng đất. Vậy Nhà hàng tôi với phải nộp thuế SD đất phi nông nghiệp ko?

Xem thêm: Kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lúc sang tên chuyển nhượng

Trạng sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Nhà hàng LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Nhà hàng LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra ý kiến tư vấn của mình như sau:

Khoản 2.2 Điều 1 Thông tư 153/2011/TT-BTC quy định đối tượng chịu thuế: Theo quy định tại: “Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở gia công, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở gia công công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ và những công trình khác phục vụ cho gia công, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở gia công, kinh doanh trong khu khoa học cao, khu kinh tế);” phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

– Tại Điều 4 Thông tư 153/2011/TT-BTC quy định căn cứ tính thuế như sau: Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là không gian đất tính thuế, giá 1m2 đất tính thuế và thuế suất.

– Khoản 2 Điều 5 Thông tư 153/2011/TT-BTC quy định về không gian đất tính thuế như sau: “Thể tích đất tính thuế là tổng không gian đất được quốc gia giao, cho thuê sử dụng vào mục tiêu kinh doanh ghi trên Giấy chứng thực, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan quốc gia với thẩm quyền; Trường hợp không gian đất ghi trên Giấy chứng thực, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan quốc gia với thẩm quyền thấp hơn không gian đất thực tế sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thì không gian đất tính thuế là không gian đất thực tế sử dụng”.

– Khoản 1 Điều 6 Thông tư 153/2011/TT-BTC quy định về giá 1m2: “Giá của 1 m2 đất tính thuế là giá đất theo mục tiêu sử dụng của thửa đất tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm”

– Khoản 2 Điều 7 Thông tư 153/2011/TT-BTC quy định về thuế suất: “2. Đất gia công, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này sử dụng vào mục tiêu kinh doanh ứng dụng mức thuế suất 0,03%.”

Tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 153/2011/TT-BTC quy định về thời hạn nộp thuế như sau:

+ Thời hạn nộp tiền thuế hàng năm chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Người nộp thuế được quyền lựa tậu nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời hạn nộp tiền chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau.

+ Trường hợp trong chu kỳ ổn định 5 năm mà người nộp thuế đề xuất được nộp thuế một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm đề xuất.

Khi-nao-phai-nop-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep

Trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, nhà hàng bạn thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Bạn với nếu rằng: “Nhà hàng em đã nộp đủ tiền thuế sử dụng đất”. Vậy, trường hợp này thì bạn đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế sử dụng đất, với nghĩa sẽ ko phải nộp tiền thuế sử dụng đất nữa.

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline