0967 84 99 34

Kẹp dầm phi 48.3 độ mở từ 50mm đến 55mm

Độ mở kẹp dầm 50 – 55mm

Đường kính kẹp ống 48.3mm

ĐẶT HÀNG TRÊN WEB NHẬN ĐƯỢC
  • Mua 2000 Thép Râu Bất Kỳ Trên Website Được Miễn Phí Vận Chuyển Khu Vực TPHCM
  • Xem hướng dẫn đặt hàng TẠI ĐÂY