Phân loại, phân cấp công trình xây dựng theo quy định mới

Theo thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn ứng dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 46/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Thẩm định quốc gia về chất lượng công trình xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn ứng dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Phân loại, phân cấp những nhóm công trình xây dựng được chia như sau:

Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

Những công trình xây dựng được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, với thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước, phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Vì vậy, những công trình xây dựng dựa trên công năng sử dụng để phân chia loại công trình và phân cấp công trình xây dựng theo tiêu chuẩn của quốc gia.

Nguyên tắc xác định cấp công trìnhQuy định tiêu chuẩn về phân cấp công trình xây dựng

Theo điều 2 của thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn ứng dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Nguyên tắc xác định cấp công trình được xác định như sau:

1. Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo những tiêu chí sau:

a) Quy mô công suất, tầm quan yếu: ứng dụng cho từng công trình hoặc dây chuyền kỹ thuật, tổ hợp công trình quy định tại Khoản 3 Điều này được xác định theo Phụ lục 1 Thông tư này. Trường hợp công trình ko với tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu quy định tại Điểm b Khoản này.

b) Loại và quy mô kết cấu: ứng dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình, được xác định theo Phụ lục 2 Thông tư này.

2. Cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở những tiêu chí nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Dự án đầu tư xây dựng với thể với một, một số công trình chính độc lập hoặc dây chuyền kỹ thuật chính, tổ hợp công trình chính với mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy mô, công năng chung của dự án.

4. Cấp công trình quốc phòng, an ninh được xác định theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp công trình quốc phòng, an ninh với tính chất đặc thù, cấp công trình do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

Cách phân loại công trình xây dựng

Phân loại những công trình xây dựng căn cứ theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cách phân loại công trình trong xây dựng cơ bản sẽ phân loại công trình theo công năng sử dụng và theo cấp.

Cụ thể tại Điều 8 quy định về phân loại nhóm công trình xây dựng theo công năng sử dụng bao gồm:

 1. Những công trình dân dụng;
 2. Những công trình công nghiệp;
 3. Những công trình liên lạc;
 4. Những công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 5. Những công trình hạ tầng kỹ thuật;
 6. Những công trình quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, đối với những công trình xây dựng ko được phân loại theo quy định thì Bộ Xây dựng (BXD) sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành xác định loại của công trình xây dựng đó.

Lưu ý: một dự án đầu tư xây dựng với thể với nhiều loại công trình nếu như chúng với nhiều hạng mục xây dựng khác nhau về công năng sử dụng.

phân loại, phân cấp các công trình xây dựng

Mục tiêu, ý nghĩa phân loại cấp công trình xây dựng

Phân bậc, phân nhóm hay phân cấp công trình thể hiện tầm quan yếu về kinh tế, xã hội của công trình và mức độ an toàn cho người và tài sản trong suốt thời kì vận hành, khai thác sử dụng công trình. Việc phân cấp, phân loại công trình nhằm phục vụ công việc quản lý, triển khai liên quan tới việc Đầu tư, xây dựng, nâng cấp, tu tạo, bảo trì và là cơ sở để phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý theo tiêu chí phân loại…

 • Quản lý phân hạng năng lực của chủ thể giam gia xây dựng như: công trình cấp 4 với hay ko cần chứng chỉ năng lực hành nghề, công trình cấp 1 cần chứng chỉ năng lực gì…
 • Yêu cầu về cấp công trình sẽ phải lập hướng dẫn kỹ thuật và số bước thiết kế như: công trình cấp 1, 2 thiết kế mấy bước, tiêu chuẩn xây dựng công trình dân dụng…
 • Xác định trách nhiệm thẩm định thiết kế, nghiệm thu của những cơ quan chuyên môn về xây dựng
 • Quản lý tầm giá đầu tư và hợp đồng xây dựng
 • Xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
 • Quy định về thời hạn bảo hành và quản lý công việc bảo trì công trình xây dựng;
 • Quy định về phân cấp sự cố công trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng

Quy định phân cấp những loại công trình theo quy mô công suất, tầm quan yếu

1. Phân loại và phân cấp công trình dân dụng

Khái niệm, khái niệm công trình dân dụng là gì?

Công trình xây dựng bao gồm những loại nhà ở, nhà và công trình công cùng. Tùy theo công năng và mục tiêu sử dụng chuyên biệt, nhà và công trình công cùng mà phần thành những loại hạng mục công trình dân dụng sau:

 • Công trình giáo dục: Vườn trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, THCS, THPT, PT nhiều cấp, đại học, cao đẳng, dạy nghề, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật.
 • Công trình y tế: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa từ trung ương tới địa phương, trung tâm thí nghiệm sinh vật học.
 • Công trình thể thao: Sân vận động, thị đấu ngoài trời, sân gôn, bể bơi, thể thao ngoài trời
 • Công trình văn hóa: trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, nhà hát, công trình tập trung đông người, rạp xiếc, chiếu phim, bảng tàng, thư viện, nhà trưng bày, triển lãm.
 • Công trình thương nghiệp và dịch vụ: chợ
 • Nhà ga;
 • Công trình thông tin liên lạc, viễn thông;
 • Công trình dịch vụ công cùng;
 • Văn phòng, trụ sở cơ quan;
 • Những công trình công cùng khác.

>>> Tham khảo: Những bước lập dự án đầu tư xây dựng và thủ tục lập dự án đầu tư

Quy định phân cấp công trình xây dựng dân dụng

Những công trình dân dụng sẽ bao gồm những công trình nhỏ và với những tiêu chí được quy định tiêu chí để phân cấp công trình dân dụng nhà ở, y tế… theo những cấp công trình dân dụng đặt biệt, cấp 1, 2, 3, 4 hay công trình dân dụng hạng đặc thù, hạng 1, 2, 3, 4.

Quy định về phân cấp công trình xây dựng dân dụng hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại: Bảng 1.1 Phân cấp công trình dân dụng – Phụ lục 01 thông tư 03/2016/tt-BXD:

Bảng phân cấp các công trình xây dựng dân dụng

Bảng phân cấp những công trình xây dựng dân dụng

2. Phân loại, cấp công trình công nghiệp

Công trình công nghiệp là gì?

– Công trình công nghiệp hay công trình xây dựng công nghiệp là nơi mà trong đó diễn ra những quá trình gia công công nghiệp và phục vụ gia công, nằm trong những nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, bao gồm với:

 • Nhà (xưởng) gia công;
 • Nhà điều hành gia công;
 • Công trình phục vụ gia công: y tế, ăn uống, sinh hoạt, ngơi nghỉ, tiêu khiển, học tập, văn hóa, dịch vụ, kho tàng, liên lạc…
 • Công trình kỹ thuật: điện, cấp – thoát nước, thông gió, xử lý chất thải, phòng cháy chữa cháy…

– Công trình công nghiệp được phân loại theo ngành gia công, bao gồm những ngành nghề sau:

 • Công trình gia công vật liệu xây dựng;
 • Công trình khai thác than, quặng;
 • Công trình khai thác và chế biến dầu khí;
 • Công trình gia công công nghiệp nặng;
 • Công trình gia công công nghiệp nhẹ;
 • Công trình chế biến thuỷ sản;
 • Những công trình công nghiệp khác.

Quy định phân cấp công trình xây dựng công nghiệp

Những loại công trình công nghiệp sẽ bao gồm những công trình nhỏ và với những tiêu chí được quy định tiêu chí để phân cấp công trình công nghiệp cấp đặt biệt, cấp 1, 2, 3, 4 khác nhau.

Xác định cấp công trình công nghiệp cấp 1, 2, 3, 4 là gì sẽ căn cứ vào quy định về phân cấp công trình xây dựng công nghiệp hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại: Bảng 1.2 Phân cấp công trình công nghiệp – Phụ lục 01 thông tư 03/2016/tt-BXD.

Bảng phân cấp công trình công nghiệp mới nhất

Bảng phân cấp công trình công nghiệp mới nhất

3. Phân loại, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật

Công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

 • Công trình cấp nước: Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch, trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp.
 • Công trình thoát nước: Hồ điều hòa, Trạm bơm nước mưa, công trình xử lý và trạm bơm nước thải, xử lý bùn.
 • Công trình xử lý chất thải rắn
 • Hệ thống chiếu sáng công cùng, công viên cây xanh
 • Nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng
 • Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị

Quy định cách phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Để xác định cấp công trình hạ tầng kỹ thuật hiện nay sẽ căn cứ vào quy định về phân cấp công trình xây dựng công nghiệp hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại: Bảng 1.3 Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật – Phụ lục 01 thông tư 03/2016/tt-BXD bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc thù, cấp 1, 2, 3, 4 theo những tiêu chí phân cấp riêng đối từng loại công trình.

Bảng phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Bảng phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

4. Phân loại, phân cấp công trình liên lạc

Công trình liên lạc là gì?

Theo phân loại công trình xây dựng thì công trình:

 • Công trình đường bộ,
 • Công trình sắt
 • Công trình cầu
 • Công trình hầm
 • Công trình đường thủy nội địa
 • Công trình hàng hải
 • Công trình hàng ko.

Quy định cách xác định cấp công trình liên lạc mới nhất

Mỗi loại công trình liên lạc sẽ bao gồm những công trình nhỏ và với những tiêu chí được quy định tiêu chí để phân cấp công trình liên lạc cấp đặt biệt, cấp 1, 2, 3, 4 khác nhau.

Xác định cấp công trình liên lạc cấp 1, 2, 3, 4 là gì sẽ căn cứ vào quy định về phân cấp công trình xây dựng công nghiệp hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại: Bảng 1.4 – Bảng phân cấp công trình liên lạc – Phụ lục 01 thông tư 03/2016/tt-BXD bao gồm những tiêu chuẩn loại cấp công trình liên lạc từ phân cấp công trình đường liên lạc đường bộ, sắt, cầu…

Bảng phân cấp công trình giao thông hiện hành

Bảng phân cấp công trình liên lạc hiện hành

5. Phân loại, phân cấp công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phân loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công trình NN&PTNT được phân chia thành:

 • Công trình thủy lợi: cấp và tiêu thoát nước, hồ chứa, cấp nguồn nước chưa xử lý cho những ngành sử dụng nước khác.
 • Công trình đê điều (phân cấp công trình kè)

Phân cấp công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quy định phân cấp công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn với 5 cấp từ đặc thù tới cấp 1, 2, 3, 4 phân theo tiêu chí dung tích hoặc dung tích, lưu lượng.

Đặc thù việc xác định phân cấp công trình đê điều sẽ ko theo quy định phân cấp công trình xây dựng tại TT 03/2016 bxd mà sẽ dựa theo: Quyết định phân cấp của Bộ NN&PTNT tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 113/2007/NĐ-CP về quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đê Điều.

Đối với phân cấp công trình NN&PTNT là những công trình thủy thực hiện theo quy định tại Bảng 1.5 – Bảng phân cấp công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn – Phụ lục 01 thông tư 03/2016/tt-BXD.

Bảng phân cấp công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bảng phân cấp công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

6. Quy định phân cấp công trình quốc phòng, an ninh

Việc phân cấp công trình an ninh, quốc phòng (ANQP) xác định tương tự như đối với những những công trình xây dựng (dân dụng, công nghiệp, liên lạc, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn). Tuy nhiên trong trường hợp công trình xây dựng ANQP đặc thù, thì cấp công trình này sẽ do những Bộ Công An hoặc Bộ Quốc Phòng quy định.

Quy định phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

Đối với quy định về phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu sẽ theo quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 03/2016/tt-bxd.

Cách phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu sẽ gồm với:

 • Nhà, Kết cấu dạng nhà;
 • Công trình nhiều tầng với sàn
 • Kết cấu nhịp to dạng khung
 • Kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong những công trình dân dụng, công nghiệp, liên lạc
 • Kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong công trình Hạ tầng kỹ thuật
 • Tuyến cáp treo vận chuyển người
 • Kết cấu dạng bể chứa, si lô
 • Cầu (trong công trình liên lạc)
 • Hầm (hầm liên lạc đường bộ, đường sắt; hầm thủy lợi, hầm thủy điện…)
 • Tường chắn
 • Đập và những công trình thủy lợi, thủy điện chịu áp khác
 • Tuyến ống/cống
 • Phân cấp công trình cảng biển
 • Cảng đường thủy nội địa
 • Âu tàu

Và những kết cấu với quy mô nhỏ lẻ khác: tường rào, hàng rào, lan can bảo vệ, khối xây gạch/đá/bê tông…

Dưới đây là bảng phân loại công trình xây dựng theo quy mô kết cấu phụ lục 02 của thông tư 03/2016/TT-BXD:

Bảng phân loại công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

Bảng phân loại công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

Thông tư 07/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng với bổ sung, sửa đổi một số quy định ở Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn ứng dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Bạn với thể xem yếu tố tại đây.

Trên đây là toàn bộ những quy định về phân loại và phân cấp công trình xây dựng từ năm 2016, 2017, 2018, 2019 theo văn bản pháp luật hiện hành, hy vọng với những quy định sẽ giúp người tiêu dùng xác định được loại công trình xây dựng thuộc cấp mấy, xác định thời hạn sử dụng công trình, bảo hành, bảo trì…

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với Nhà hàng TNHH Kỹ thuật và thương nghiệp Hiệp Phước để hàng ngũ chuyên viên tương trợ cho bạn. Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: Số 37A, Đường số 42, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
 • Electronic mail: dohungphat@gmail.com
 • Hotline: 0932 087 886
 • Web site: copphaviet.com/

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline