Lệnh RO trong AutoCAD – Rotate3D – Quay mô hình 3D quanh một trục.

Lệnh RO trong AutoCAD – Rotate3D – Quay mô hình 3D quanh một trục.

1. Cách gọi lệnh RO trong AutoCAD

Cách gọi lệnh RO trong AutoCAD

Lệnh rotate3D quay đối tượng 3D quanh một trục

 • Rotate3D

Choose objects: Mua đối tượng cần quay (1)

Choose objects:

Specify first level on axis or outline axis by [Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/ 2points]: Nhắp sắm điểm thứ nhất A trên trục quay.

Specify second level on axis: Nhắp sắm điểm thứ hai B trên trục quay.

Specify rotation angle or [Reference]: -120 Nhập góc quay

Quay đối tượng quanh trục chọn bằng hai điểm với lệnh RO trong AutoCAD

2. Những tùy sắm với lệnh RO trong AutoCAD

 • Object

Sắp xếp trục quay theo đối tượng với sẵn trên bản vẽ. Nếu nhập tùy sắm O (Object) thì dòng nhắc sau đây được hiển thị:

Choose a line, circle, arc or 2D-polyline section: Mua đối tượng là đoạn thẳng, đường tròn, cung tròn hoặc phân đoạn 2D polyline.

 • Line

Mua trục quay là đường thẳng.

Lệnh RO trong AutoCAD – Rotate3D – Quay mô hình 3D quanh một trục.

 • rotate3D

Choose objects: Mua đối tượng cần quay (1).

Choose objects: ¿

Specify first level on axis or outline axis by [Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/ 2points]: O¿

Choose a line, circle, arc or 2D-polyline section: Mua đường thẳng làm trục quay (2).

Specify rotation angle or [Reference]: 90 ¿ Nhập góc quay so với vị trí của đối tượng sắm hiện hành,

 • Reference

Nhập góc quay tham chiếu và góc mới.

Specify the reference angle <0>: Nhập góc khởi đầu làm góc tham chiếu.

Specify the brand new angle: Nhập góc mới làm góc kết thúc.

Sự khác nhau giữa góc khởi đầu và góc kết thúc là tính toán góc quay.

Quay đối tượng quanh đường thẳng chọn

 • Circle

Sắp xếp trục quay vuông góc với mặt phẳng của đường tròn và trục đi qua tâm

 • Rotate3D

Choose objects: Mua đối tượng cần quay (1).

Choose objects:

Specify first level on axis or outline axis by [Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/ 2points]: O¿

Choose a line, circle, arc or 2D-polyline section: Mua đường thẳng làm trục quay (2).

Specify rotation angle or [Reference]: 70 Nhập góc quay

Quay đối tượng quanh trục của đường tròn chọn

Lệnh RO trong AutoCAD – Rotate3D – Quay mô hình 3D quanh một trục.

 • Arc

Sắp xếp trục quay vuông góc với mặt phẳng của cung tròn và đi qua tâm của cung.

Specify rotation angle or [Reference]: Nhập góc quay.

 • 2D Polyline Section

Sắp xếp trục quay theo phân đoạn của polyline. Xem phân đoạn thẳng như là một đoạn thẳng. Xem phân đoạn cung tròn như là một cung tròn.

Specify rotation angle or [Reference]: Nhập góc quay hoặc nhập R.

 • Final

Sử dụng trục quay được sắm sau hết bởi lệnh rotate3D. Nếu nhập tùy sắm L (Final) thì dòng nhắc sau đây được hiển thị:

Specify rotation angle or [Reference]: Nhập góc quay.

 • View

Sắp xếp trục quay theo hướng quan sát khung nhìn hiện hành đi qua điểm sắm (hướng vuông góc với màn hình đi qua điểm sắm). Nếu nhập tùy sắm V (View) thì dòng nhắc sau đây được hiển thị:

Specify some extent on the view route axis <0,0,0>: Mua điểm A trên trục của hướng quan sát màn hình.

Specify rotation angle or [Reference]: 120¿ Nhập góc quay

Quay đối tượng quanh trục vuông góc với màn hình

Lệnh RO trong AutoCAD – Rotate3D – Quay mô hình 3D quanh một trục.

 • X Axis, Y Axis, Z Axis

Sắp xếp trục quay theo một trong những trục (X, Y, hoặc Z) đi qua điểm sắm.

 • Rotate3D

Choose objects: Mua đối tượng cần quay (1)

Choose objects:

Specify first level on axis or outline axis by [Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/ 2points]: X

Specify some extent on the X axis <0,0,0>: Mua điểm A trên trục quay X.

Specify rotation angle or [Reference]: 90 ¿ Nhập góc quay

Trục quay là trục X, Y hoặc Z đi qua điểm chọn (1

a) Trục quay X b) Trục quay Y c) Trục quay Z

Tương tự, sắm trục quay Y, Z đi qua những điểm sắm

 • 2 Factors

Tiêu dùng hai điểm để xác định trục quay. Giống trường hợp mặc định trước tiên.

Chúc bạn thành công.

Xem thêm những lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm những khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline