Đất rừng sản xuất có được chuyển nhượng hay không?

Đất rừng được Quốc gia quản lý và giao cho những cá nhân, tổ chức với nhiều mục tiêu sử dụng khác nhau. Trong đó, đất rừng gia công với những đặc điểm và quy định mà người nắm quyền sở hữu cần phải biết như sau.

Đất rừng gia công là gì?

Đất rừng gia công là đất được sử dụng để chủ yếu vào mục tiêu gia công nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản. Theo quy định của pháp luật, đất rừng gia công thuộc loại đất nông nghiệp được quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 10 của Luật Đất đai 2013. Đất rừng gia công thuộc nhóm đất nông nghiệp nên cần tuân thủ những quy định sử dụng của loại đất này.

Rừng gia công được phân loại theo 2 đối tượng:

Rừng gia công là rừng tự nhiên gồm với: Rừng tự nhiên và rừng được phục hồi bằng giải pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

Rừng gia công là rừng trồng gồm với: Rừng trồng bằng vốn ngân sách quốc gia, rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự đầu tư.

dat rung 0
Lúc muốn chuyển nhượng đất rừng gia công chủ sở hữu cần nắm rõ một số quy định cụ thể. Ảnh: H.L

Đất rừng gia công với được chuyển nhượng?

Thứ nhất, điều kiện chung về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trước hết, người sử dụng đất muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đáp ứng những điều kiện sau: “Người sử dụng đất được thực hiện những quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất lúc với những điều kiện sau đây: Sở hữu Giấy chứng thực quyền sử dụng đất; Đất ko với tranh chấp; Quyền sử dụng đất ko bị kê biên để đảm bảo thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất”

Thứ hai, hạn mức chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng gia công “ Đất rừng gia công là rừng trồng: Ko quá 150 héc ta đối với những xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; Ko quá 300 héc ta đối với những xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi”

Thứ ba, đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng gia công.

Pháp luật đất đai quy định hộ gia đình, cá nhân ko được chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng gia công cho tổ chức kinh tế nếu ko thuộc trường hợp được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan quốc gia với thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản.

“Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm nhặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa với điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng phối hợp gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.”

Theo quy định của pháp luật, thì người nhận chuyển nhượng phải với sộ hộ khẩu đối với khu vực rừng muốn chuyển nhượng (Khoản 1 Điều 192, Luật Đất đai)

Thứ tư, mục tiêu sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng gia công

Đối với người nhận chuyển nhượng đất rừng gia công cũng phải với mục tiêu sử dụng thể tích đất nhận chuyển nhượng ưa thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan quốc gia với thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, theo quy định pháp luật đất đai, hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng gia công thì phải đáp ứng những điều kiện trên.

Rate this post

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline