Công thức tính công suất toả nhiệt

Công thức tính công suất toả nhiệt? Là công thức giúp chúng ta biết được công suất ở vật dẫn. Lúc mà với dòng điện chạy qua và toả nhiệt của vật đó.

Công thức tính công suất toả nhiệt: P=Q/t=R.I2

Trong đó:

P là công suất ( W )

T là thời kì ( s )

I là cường độ dòng điện ( A )

R là điện trở dòng điện ( Ω )

Q là nhiệt lượng ( J )

Công suất toả nhiệt là gì?

Công suất toả nhiệt là Công suất toả nhiệt ở vật dẫn lúc với dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật dẫn trong một đơn vị thời kì.

Định luật Jun-Len-xơ

Phát biểu định luật Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời kì dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Công thức của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

Trong đó:

Q: Nhiệt lượng (J)

R: Điện trở (Ω)

I: Cường độ dòng điện (A)

t: Thời kì dòng điện chạy qua (s)

Công của nguồn điện

Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bằng công của những lực lạ bên trong nguồn điện, tức là bằng công của nguồn điện.

Ang = E.q = E.It

Trong đó:

E: Suất điện động của nguồn (V)

q: Điện lượng chuyển qua nguồn (C)

I: Cường độ dòng chạy qua nguồn (A)

t: Thời kì dòng điện chạy qua nguồn (s)

Công suất của nguồn điện

Công suất Png của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.

Png=Ang/t=E.I

Công suất của nguồn đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó và được xác định bằng công của nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời kì.

Lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ lúc với dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành những dạng năng lượng khác được đo bằng công của lực điện thực hiện lúc dịch chuyển với hướng những điện tích.

A = Uq = UIt

Trong đó:

A: Công của lực điện (J)

U: Hiệu điện thế đoạn mạch (V)

I: Cường độ dòng điện của mạch (A)

t: Thời kì (s)

q: Lượng điện tích di chuyển qua mạch trong thời kì t (C).

Công suất điện

Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó và với trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời kì.

Công suất điện bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

P=A/t=U.I

Đo công suất điện và điện năng tiêu thụ bởi một đoạn mạch

Ta sử dụng một ampe – kế để đo cường độ dòng điện và một vôn – kế để đo hiệu điện thế. Công suất tiêu thụ được tính hởi: P = U.I (W)

Người ta cung ứng ra oát-kế cho biết P nhờ độ lệch của kim chỉ thị.

Trong thực tế ta với công tơ điện (máy đếm điện năng) cho biết công dòng điện tức điện năng tiêu thụ tính ra kwh. (1kwh = 3,6.106J)

Suất phản điện

Máy thu điện với công dụng chuyển hoá điện năng thành những dạng năng lượng khác ko phải là nội năng (cơ năng; hoá năng ; . . )

Lượng điện năng này (A’) tỉ lệ với điện lượng truyền qua máy thu điện.

A′ = ξ p.q = ξ p.I.t

ξ p : đặc trưng cho khả năng biến đổi điện năng thành cơ năng, hoá năng, .. . của máy thu

điện và gọi là suất phản điện.

Ngoài ra cũng với một phần điện năng mà máy thu điện nhận từ dòng điện được chuyển thành nhiệt vì máy với điện trở trong rp.

Q′=rp.I2.tQ′=rp.I2.t

Vậy công mà dòng điện thực hiện cho máy thu điện tức là điện năng tiêu thụ bởi máy thu điện là:

A = A′ + Q′ = ξ p .I .t + copphaviet.com.I2.t

Suy ra sức suất của máy thu điện: P = AtAt = ξ p .I + copphaviet.com.I2.t = P’ + r.I2I2

ξ p .I: công suất với ích; copphaviet.com.I2.t: công suất hao tổn (toả nhiệt)

(Với P’ = ξ .I là phần công suất mà máy thu điện chuyển hóa thành dạng năng lượng với ích, ko phải là nhiệt. Ví dụ: Điện năng chuyển hóa thành cơ năng )

Suất phản điện

Hiệu suất của máy thu điện

Tổng quát : H(%) = Acó ích / Atoàn phần = P với ích/ P toàn phần

ξ p .I .t ξ p rp .I

Với máy thu điện ta với: H=ξp.I.tU.I.t=ξpU=1−rp.IUH=ξp.I.tU.I.t=ξpU=1−rp.IU

Ghi chú : Trên những dụng cụ tiêu thụ điện với ghi hai chi số: (Ví dụ: 100W-220V)

* Pđ: công suất định mức.

* Uđ: hiệu điện thế định mức.

Đơn vị của công (điện năng) và nhiệt lượng là Jun (J); đơn vị của công suất là oát (W).

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline