cầu thang sắt tay vịn gỗ, mẫu lan can cầu thang sắt tay vịn gỗ

giá 4800,000đ/m cho mẫu cầu thang thông dụng phía dưới chỉ tính cho phần khung sắt (xương cá) chưa tính tay vịn (bao sơn chống sắt)

nếu làm tay vịn sắt ống phi 60. thì cộng thêm 220,000đ/m tay vịn

nếu làm tay vịn gỗ tròn phi 60, vuông 60 hoặc Elíp 60x80mm (gỗ căm xe) thì tính thêm 440,000đ/m tay vịn

giá trên chưa tính trụ đề ba. trụ đề ba có rất nhiều loại và giá tiền khác nhau

phần sơn hoàn thiện cầu thang giá cộng thêm từ (90.000đ – 1800.000đ) tùy theo sơn 1 màu hay sơn nhiều màu, sơn thông thường hay sơn giả gỗ hoặc sơn theo yêu cầu khác của khách hàng

Mẫu thông dụng

mẫu thông dụng dùng tay vịn gỗ vuông 60

Mẫu dưới đây giá từ 900.000đ – 1.000.000đ/m tùy vào khối lượng

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20tay 20vi cc a3n 20g c3 b4 cc 83 20sa cc 80i 20go cc 80n 0

Mẫu cầu thang sắt tay vịn gỗ

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 1 1

Mẫu cầu thang sắt tay vịn sắt

4ffd8731cb9532cb6b84 2

tay 20vi cc a3n 20g c3 b4 cc 83 20c c3 a2 cc 80u 20thang 201003 3

Mẫu lan can cầu thang sắt tay vịn gỗ

07061cc75063a93df072 4

mẫu cầu thang sắt tay vịn gộ thông dụng: trụ làm bằng sắt hộp 20×40; 5 cây con làm bằng sắt vuông 20; tay vịn gỗ căm xe phi 60×80

Mẫu dưới đây giá từ 900.000đ – 1.000.000đ/m tùy vào khối lượng

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20tay 20vi cc a3n 20g c3 b4 cc 83 201001 5

mẫu cầu thang khung sắt làm bằng sắt hộp 13×26; tay vịn gỗ căm xe vuông 60

tay 20vi cc a3n 20c c3 a2 cc 80u 20thang 201004 6

mẫu cầu thang mỹ nghệ – hoa văn

c c3 a2 cc 80u 20thang51 7

Mẫu Cầu Thang Đẹp

GIá 1.200.000đ – 1.500.000đ/m tay vịn gỗ

m c3 a2 cc 83u 20c c3 a2 cc 80u 20thang c4 91e cc a3p 8

mẫu cầu thang sắt mỹ thuật tay vịn gỗ sơn giả cổ

mẫu cầu thang sắt mỹ thuật tay vịn gỗ sơn giả cổ

mẫu cầu thang sắt tay vịn gỗ sài gòn

mẫu cầu thang sắt tay vịn sài gòn

mau lan can cau thang sat my nghe my thuat nghe thuat dep

mau 20lan 20can 20cau 20thang 20sat 20my 20nghe 20my 20thuat 20nghe 20thuat 20dep 11

mau lan can cau thang sat my thuat my nghe nghe thuat dep

mau lan can cau thang sat my thuat my nghe nghe thuat dep

Mẫu lan can cầu thang sắt tay vịn gỗ đẹp

c c3 a2 cc 80u 20thang 2052 13

cau 20thang 20sat 20my 20thau 20tay 20vin 20go 20 1 14

cau 20thang 20sat 20my 20thau 20tay 20vin 20go 20 4 15

cau 20thang 20sat 20my 20thau 20tay 20vin 20go 20 3 16

cau 20thang 20sat 20my 20thau 20tay 20vin 20go 20 5 17

cau thang sat my nghe nghe thuat my thuat dep

cau thang sat my nghe nghe thuat my thuat dep

Mẫu cầu thang sắt mỹ thuật tay vịn gỗ dưới đây phù hợp cho ngôi nhà đẳng cấp thực sự

cau 20thang 20sat 20my 20thau 20tay 20vin 20go 20 6 19

c c3 a2 cc 80u 20thang 2054 20

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20my cc 83 20thu c3 a2 cc a3t 201002 21

Mẫu cầu thang sắt tay vịn gỗ – mang vẽ đẹp thanh lịch hiện đại

giá dành cho mẫu cầu thang này. 1.1tr/m dài (mẫu cầu thang ở dưới)

mẫu cầu thang được làm tứ sắt la 25mm dày 5mm. tay vịn gỗ căm xe vuông 60

giá trên là giá hoàn thiện bao gồm: công vận chuyển lắp đặc, sơn màu hoàn thiện

c c3 a2 cc 80u 20thang 2053 22

Dưới đây chúng tôi dưới thiệu nhiều mẫu cầu thang để khách hàng tham khảo

Mẫu cầu thang sắt đẹp , mẫu cầu thang sắt hộp, mẫu cầu thang sắt mỹ thuật hoa văn, mẫu cầu thang gỗ, mẫu cầu thang kính cường lực, mẫu cầu thang nhôm đúc… Cầu thang, Cau thang

c c3 a2 cc 80u 20thang 20 1 23

Tay vịn gỗ

c c3 a2 cc 80u 20thang 20 4 24

c c3 a2 cc 80u 20thang 20 2 25

Cầu thang tay vịn gỗ

c c3 a2 cc 80u 20thang 20 3 26

mẫu cẫu thang

mẫu cầu thang

mẫu lan can ban công đẹp

mẫu lan can ban công đẹp

mẫu cầu thang đẹp

mẫu cầu thang đẹp

lan can ccaauf thang sắt

mẫu lan can cầu thang sắt đẹp

phụ kiện cầu thang

phụ kiện cầu thang

mẫu cầu cầu thang sắt tay vịn gỗ đẹp | mỹ thuật đơn thuần

mẫu cầu cầu thang sắt tay vịn gỗ đẹp | mỹ thuật đơn giản

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20 1 34

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20 2 35

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20 3 36

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20 4 37

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20 5 38

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20 6 39

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20 7 40

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20 8 41

Cầu thang sắt mỹ thuật

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20 9 42

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20 10 43

Cầu thang lan can sắt hộp

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20h c3 b4 cc a3p 20 1 44

Cầu thang sắt mỹ nghệ

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20h c3 b4 cc a3p 20 2 45

Lan can cầu thang xỏ dây

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20h c3 b4 cc a3p 20 4 46

Cầu thang xương cá tay vịn sắt

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20h c3 b4 cc a3p 20 5 47

Cầu thang tay vịn gỗ 40×60

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20h c3 b4 cc a3p 20 6 48

c c3 a2 cc 80u 20thang 20s c4 83 cc 81t 20h c3 b4 cc a3p 20 7 49

Cầu thang xương cá tay vịn kính cường lực

600

Mẫu cầu thang khung sắt ốp gỗ

c c3 a2 cc 80u 20thang 51

cau thang sat don gian 1 52

cau thang sat go 53

Cầu thang sắt ốp lới mắt cáo

cau thang sat hop dep 12 54

Cầu thang sắt mỹ thuật

cau thang sat nghe thuat my thuat dep 9 55

Cầu thang track sắt tròn

cau thang sat tay vin go dep 2 56

cau thang sat tay vin go dep 4 57

Cầu thang xương cá mặt bật thang ốp gỗ

cau thang sat xuong ca dep 1 58

Cầu thang xương cá mặt bật thang ốp gỗ

cau thang sat xuong ca dep 2 533x800 59

Cầu thang sắt mỹ nghệ

la cc 80m 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c6 a1 cc 89 20sa cc 80i 20go cc 80n 20 1 60

Cầu thang nghệ thuật

Thích hợp cho gia chủ có tính lãng mạn – nghệ sĩ

la cc 80m 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c6 a1 cc 89 20sa cc 80i 20go cc 80n 20 2 61

Mẫu cầu thang uốn lượn

la cc 80m 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c6 a1 cc 89 20sa cc 80i 20go cc 80n 20 3 62

Mẫu cầu thang mỹ thuật ko cầu kỳ

la cc 80m 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c6 a1 cc 89 20sa cc 80i 20go cc 80n 20 4 63

Mẫu cầu thang sắt cắt cnc

la cc 80m 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c6 a1 cc 89 20sa cc 80i 20go cc 80n 20 5 64

Cầu thang xương cá đúc bê tông

m c3 a2 cc 83u 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c4 91e cc a3p 20 1 65

Cầu thang sắt nghệ thuật

m c3 a2 cc 83u 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c4 91e cc a3p 20 8 66

Mẫu cầu thang sắt hộp

m c3 a2 cc 83u 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c4 91e cc a3p 20 7 67

Cầu thang sắt hộp

m c3 a2 cc 83u 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c4 91e cc a3p 20 6 68

Mẫu cầu thang ko xương. Thiết kế theo phong cách hiện đại

m c3 a2 cc 83u 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c4 91e cc a3p 20 5 69

Cầu thang xương cá

m c3 a2 cc 83u 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c4 91e cc a3p 20 4 70

Mẫu cầu thang xoắn cao cấp

m c3 a2 cc 83u 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c4 91e cc a3p 20 3 71

Mẫu cầu thang được ưa chuộn nhất.

vừacó nét hoa văn, mỹ thuật. Nhưng ko quá cầu kỳ, làm cho ngôi thông trâḿng…

m c3 a2 cc 83u 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c4 91e cc a3p 20 2 72

Tôn vinh vẽ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển

Cầu thang xương cá. 1 xương giữa

m c3 a2 cc 83u 20c c3 a2 cc 80u 20thang 20 c4 91e cc a3p 20 1 73

338a0669ed9210cc4983 74

………….…………………..

những ngày tiếp theo chúng tôi sẽ thêm nhiều ảnh, nhiều mẫu cầu thang hơn nữa và chú thích chi tiết thông tin về sản phẩm cũng như giá. để khách hàng có thông tin hửu ích nhất

Mong được hợp tác với quý khách hàng

liên hệ 0932 087 886 Tâm

Tham khảo: giá Khung Bảo Vệ Cửa Sổ

Tham khảo: nhiều mầu mẫu cửa cổng đẹp

cửa cổng cnc cắt công nghệ cao laser

Khung bảo vệ cửa sổ

Mẫu lan can CNC đẹp

Lan can cầu thang sắt mỹ thuật hoa văn

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline