Cán bộ kiêm nhiệm qlda có được chi thu nhập tăng thêm ?

2.7/5 - (3 bình chọn)

Cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định không phải là đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án, do đó không được hưởng chi thu nhập tăng thêm.

Cán bộ kiêm nhiệm QLDA có được chi thu nhập tăng thêm.jpg

Ảnh minh họa

Theo phản ánh của ông Đặng Văn Hải, cơ quan ông là đơn vị quản lý dự án thuộc nhóm I. Cán bộ ban chỉ có 2 nhân viên hợp đồng còn lại là do công chức các phòng ban kiêm nhiệm.
Ông Hải hỏi, ngoài tiền phụ cấp kiêm nhiệm thì các cán bộ kiêm nhiệm có được hưởng tiền công tác phí khoán, tiền điện thoại khoán (thuộc 18 khoản khoán chi trong danh mục Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính) và cuối năm có được hưởng tiền thu nhập tăng thêm không? Các cán bộ kiêm nhiệm đã hưởng công tác phí khoán, điện thoại khoán hay tăng thu nhập từ đơn vị công tác chính của họ.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Công tác phí, điện thoại dùng để chi trả cho những người đi công tác và liên lạc công việc khi thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án được hưởng tiền công tác phí và điện thoại khi thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo quy chế chi tiêu nội bộ đã được cơ quan quản lý cấp trên chấp thuận.
Về chi thu nhập tăng thêm, tại Điểm b, Khoản 7, Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về chi thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí quản lý dự án tiết kiệm như sau:
“a) Chi thu nhập tăng thêm:
– Trong phạm vi nguồn kinh phí tiết kiệm được, chủ đầu tư, ban quản lý dự án xác định hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa 1,0 (một) lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do Nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho các đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC…”.
Cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC, không phải là đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án, do đó không được hưởng chi thu nhập tăng thêm.
Theo Chinhphu.vn

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline