Cốp Pha bó vỉa đường

(2 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Cốp Pha Việt nhận thiết kế cốp pha bó vỉa theo yêu cầu, như hình ảnh là sản phẩm cốp pha bó vỉa kép có nghĩa là quý khách đỏ 1 lần được 2 bó vỉa có chiều dài 1 mét.

hotline 1

0967 84 99 34

hotline