Chủ dự án là gì? Đặc điểm về vai trò và trách nhiệm của chủ dự án

1. Chủ dự án là gì?

Trong xã hội tiên tiến như ngày nay thì chúng ta thường xuyên nghe thấy thuật ngữ “chủ dự án” nhưng chưa thực sự hiểu được chủ dự án là gì? Chủ dự án là mẫu tên nghe thật thân thuộc trong những dự án xây dựng dù là dự án với quy mô nhỏ hay quy mô to. Những chủ dự án chỉ con người, đó với thể là một người hoặc một tổ chức gồm nhiều người với vi trò quản lý chính của dự án đó Trong bài viết này, copphaviet.com sẽ giúp tất cả người dùng hiểu chủ dự án là gì và những vai trò nhiệm vụ của chủ dự án là gì?

Trong Thông tư số 2, tại Điều 2 được ban hành năm 2018 đối với những Quy định bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và xây dựng những công trình xây dựng với đưa ra khái niệm về chủ dự án, khái niệm về chủ dự án với nội dung như sau:

Chủ dự án chính là mẫu tên gọi khác của chủ đầu tư, tên gọi này được đặt theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực xây dựng những dự án đầu tư và xây dựng công trình.

Như vậy, chủ dự án hay chủ đầu tư chính là cá nhân hoặc tổ chức đang sở hữu lượng vốn to, lương vốn này được sử dụng để giao hoặc nhận về số vốn đó để sử dụng cho việc xây dựng đối với những công trình hoặc những loại dự án thuộc vào lĩnh vực xây dựng.

Những chủ dự án nắm giữ vai trò là người quản lý nguồn vốn, cùng là người với quyền để với thể lựa tìm cho mình một đơn vị chủ thầu uy tín, bởi chủ dự án là người/tổ chức phải chịu trách nhiệm hoàn toán về chất lượng của công trình cũng như là tiến độ của công trình thi công xây dựng.

Trong luật về lĩnh vực xây dựng đã đưa ra những quy định rất rõ ràng đối với những chủ dự án, họ cần phải đảm bảo tuân thủ đúng những quy định của pháp luật đối với việc triển khai những dự án thi công công trình, khắc phụ những vấn đề hoặc sự cố ko mong muốn với thể xảy ra trong quá trình thi công công trình.

Những chủ dự án bởi vì nắm toàn quyền cũng như trách nhiệm đối với những công trình mà họ đang phụ trách, chính vì vậy mà họ với quyền để yêu cầu những nhà thầu ngừng quá trình thi công công trình lại. Hoặc những chủ dự án cũng với thể yêu cầu những nhà thầu đang phụ trách công trình tiến hành khấc phục những vấn đề và hậu quả của công trình được xây dựng ko đúng với những quy định được đặt ra của pháp luật đối với lĩnh vực xây dựng.

Việc làm xây dựng

2. Những vai trò và trách nhiệm của chủ dự án

Chủ dự án của bất kỳ công trình thi công xây dựng nào đểu cần phải nêu cao ý thức trách nhiệm và vai trò của mình thì mới với thể tạo ra được những câu trình chất lượng cao, mang tới sự hài lòng cho khách hàng cũng như sự tin tưởng của khách hàng đối với những công trình mà chủ dự án đó đã và đang thi công.

Vậy, những chủ dự án với vai trò và trách nhiệm như thế nào đối với những dự án công trình xây dựng.

2.1. Vai trò của những chủ dự án công trình thi công

Vai trò, trách nhiệm của những chủ dự án ko giống nhau, tùy vào tính chất của mỗi dự án, công trình thi công mà những chủ dự án sẽ cần phát huy vai trò và trách nhiệm của mình.

Tuy rằng, những chủ dự án ko phải hoàn toàn là người cấp toàn bộ số tiền cho dự án, họ nhận sự chi phối về nguồn vốn từ người quyết định đâu tư vào dự án đó, nhưng chủ dự án vẫn là người/tổ chức với vai trò vô cùng quan yếu đối với việc quản lý dự án.

Những người chủ dự án cần phải khẳng định khả năng và năng lực quản lý của mình, khẳng định cho người quyết định đầu tư để họ thấy được rằng người chủ dự án này hoàn toàn với khả năng tổ chức, quản lý. Nếu chủ dự án ko phấn đấu, ko tìm mọi cách và ko với đủ năng lực thì sẽ dễ dàng bị loại đi và thay thế bởi người khác.

Nếu người đầu tư trở thành chủ dự án (Tức là trực tiếp tham gia vào việc quản lý dự án) thì họ sẽ thành lập ra Ban Quản lý dự án. Việc thành lập ra Ban Quản lý dự án nhằm mục tiêu để cho Ban này chịu trách nhiệm với pháp luật thực hiện đúng với những quy định của pháp luật và thực hiện theo những nhiệm vụ.

Những chủ dự án chính là người hoặc là những đơn vị với trách nhiệm thực hiện việc giám sát và thi công những công trình xây dựng một cách thường xuyên, giám sát quá trình thiết kế và đảm bảo những tiêu chuẩn về thi công.

2.2. Trách nhiệm của những chủ dự án

Trong vai trò là chủ dự án, với quyền quyết định đối với tất cả những hoạt động của dự án theo kế hoạch tiến hành thi công và xây dựng thì những chủ dự án cũng chính là người mang trên mình trọng trách, trách nhiệm nặng nề nhất.

Những chủ dự án đi đầu và đảm bảo hoàn toàn về chất lượng của công trình, phải chịu trách nhiệm về pháp lý nếu với bất kỳ sai xót nào xảy ra. Những chủ dự án cần đảm bảo chất lượng của công trình và đảm bảo công trình phải được thi công kịp tiến độ theo kế hoach,

Song song, chủ dự án còn với trách nhiệm về việc sử dụng nguồn vốn đầu tư, đảm bảo những việc thăng bằng giá thành xây dựng theo quy định của pháp luật.

Những chủ dự án sẽ với trách nhiệm và với quyền quyết định ai sẽ là người tiến hành xây dựng, với thể chính chủ dự án sẽ tiến hành xây dựng hoặc là lựa tìm những bên thi công những công trình xây dựng.

Những chủ dự án cũng với trách nhiệm theo dõi quá trình xây dựng, nếu trong quá trình xây dựng phát hiện ra sai phạm nào đó từ bên thi công công trình thì họ sẽ với quyền yêu cầu những đơn vị thi công ngay lập tức dựng thi công lại để khắc phục những hậu quả xuất hiện, gây thúc đẩy nghiêm trọng tới chất lượng của công trình xây dựng đó, đảm bảo an toàn lao động.

Tìm việc làm quản lý dự án xây dựng

3. Những quyền hạn của chủ dự án là gì?

Chủ dự án là người/tổ chức chịu trách nhiệm về pháp luật, trong quá trình thi công công trình thì chủ dự án cần phải giám sát chặt chẽ những công trình và thời đoạn thi công đddeerddamr bảo dự án được thi công và tuân thủ những quy định của pháp luật một cách nghiêm nhặt.

Song song, những chủ dự án còn là người chịu trách nhiệm trong tất cả quá trình xây dựng, trong toàn bộ những khâu thiết kế, những khâu thi công công trình, họ với quyền thực hiện thẩm định sau đó đưa ra quyết định với phê duyệt những ý tưởng thiết kế hay ko, họ luôn phải dự trù về mặt kinh tế để đảm bảo cho nguồn vốn đủ để cung cấp cho những công trình.

Cùng với đó, những chủ đầu tư sẽ là người phê duyệt tát cả những ý tưởng thiết kế của những dự án mà họ đang quản lý, họ chịu trách nhiệm phê duyệt những kế hoạch đấu thầu của dự án xây dựng.Trong trường hợp những dự án ko phải là những dự án với tính chất sử dụng vốn đầu tư hiệu quả thì những chủ dự án cần phải kiểm tra về kế hoạch đấu thầu, theo dõi và báo cáo lại kết quả đấu thầu.

Tìm việc làm thư ký dự án

4. Những lưu ý cần biết của chủ dự án lúc quản lý dự án

Lúc mà những chủ dự án của công trình xây dựng ko thể tiếp tục quản lý dự án, ko đủ trình độ và năng lực thì những người đầu tư vào dự án đó sẽ chủ động thuê những tổ chức tư vấn và giám sát cũng như là quản lý dự án của những siêu thị dịch vụ quản lý dự án để tiếp tục thực hiện công việc của chủ dự án.

Những tổ chức đã được thuê để quản lý dự án sẽ coi công trình mà họ đang quản lý giống như công trình của mình vậy.

Lúc đó, người đầu tư dự án sẽ trực tiếp trong vai trò quản lý dự án của mình, như ở trên đã nói thì họ sẽ thành lập ra Ban Quản lý dự án và ban này sẽ chịu trách nhiệm trước toàn bộ dự án về những quy định của pháp luật.

Ngoài đó, những chủ đầu tư sẽ tiến hành thẩm định cũng như là những vấn đề với liên quan tới thi công công trình như: dự toán, thiết kế, những hồ sơ dự thầu, những hồ sơ đấu thầu,.. Những chủ đầu tư là những người đóng một vai trò thực sự mang tầm quan yếu rất to đối với mỗi dự án xây dựng. Họ sẽ trực tiếp tìm kiếm và ký kết những hợp đồng hợp tác với những chủ thầu,

Song song, lúc nắm giữ vai trò là chủ dự án của những công trình xây dựng thì những chủ dự án này cần phải thực hiện việc tính sổ cho những nhà thầu dựa vào những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng xây dựng, hotặc cũng với thể tuân theo kết quả từ phía bên nghiệm thu công trình dự án

Như thế, trên đây là những thông tin giúp người dùng biết được chủ dự án là gì? Hãy nắm bắt những thông tin quan yếu này để với thể dễ dàng làm việc hiệu quả nếu như bạn theo đuổi ngành xây dựng hoặc bất động sản. Hy vọng, người dùng đã với thêm hiểu biết về lĩnh vực xây dựng và đón đọc nhiều hơn nữa những bài viết hay và đặc sắc được những chuyên gia của copphaviet.com san sớt.

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline