Panme là gì và các loai panme thông dụng | Kiến Thức Xây Dựng

Rate this post

Panme là gì

Vi kế (panme) là những dụng cụ đo xác thực ở đơn vị phần nghìn của inch.

Về cơ bản mang bốn loại vi kế:

Vi kế để đo bên ngoài

Vi kế để đo bên trong

Thước đo ống lồng

Vi kế đo độ dày

panme11 0

Panme theo hệ mét

Trong hình 82 là ống lót và măng-xông của vi kế hệ mét được sử dụng để đo phần trăm của milimét, Vi kế này mang những vạch 0,5 mm.

82

Sự di chuyển của măng-xông trên ống lót được giới hạn trong 25mm. Một vòng xoay của măng-xông là 0,5 mm. Vị trí của măng-xông so với ống lót được sử dụng để đọc chỉ số đo.

Thang độ trên vi kế hệ mét cũng giống với những vi kế khác ngoại trừ việc được tính theo milimét thay vì inch

Những vạch ngang nằm phía dưới đường quy Chiếu trong hình 82 cho biết khoảng cách mà măng-xông di chuyển trong, hoặc là 0,5 mm giữa hai vạch. Cứ mỗi mười vạch được đánh số là 5, 10, 15… mang tức là 5, 10, 15 mm.. măng-xông được đánh dấu và phân thành 50 khoảng đều nhau. Cứ mỗi lần khoảng cách giữa hai vạch trên măng- xông đi ngang qua trục quy chiếu, trục chính sẽ di chuyển 1/100 mm (0,01 mm). Cứ mỗi 5 vạch trên măng-xông được đánh dấu là 5, 10, 15, 20…

Sau đây là ví dụ về đọc chỉ số theo hình 82.

Chỉ số to nhất mang thể thây được trên vạch của ống lót là 5, tương đương 5,0mm.

Số vạch mang thể thây được sau con số to nhất trên ống lót là 3, tương đương 1,5 mm.

Vạch trên măng-xông thẳng hàng với trục quy chiếu là

Tương đương 0,11 mm.

Tổng số là 6,61 mm.

Nếu vạch trên măng-xông ko thẳng hàng với trục quy chiếu, sử dụng trị số sắp nhất, hoặc ước tính phân số phần trăm trên vạch của măng-xông dưới đường quy chiếu.

Nếu muốn đo xác thực hơn, sử dụng vi kế thang du xích (Hình 83). Vi kế loại này mang thang du xích trên ống lót chia những đơn vị phần trăm trên măng-xông thành 10 dâu cho phép đo tới 1/1000 mm.

83

Hình 83 – Vi kế theo hệ mét mang thang du xích

Lấy trị số trên vạch của măng-xông nằm dưới đường quy chiếu và cùng thêm chỉ số từ thang du xích. Để đọc chỉ số của thang du xích, xem dọc theo rìa của măng-xông và tìm vạch của thang du xích và măng-xông trùng nhau. Ví dụ, nếu số 2 trên thang du xích trùng với vạch trên măng- xông, vậy trị số thang du xích 0,0002.

Sau đây là ví dụ về đọc chỉ số theo hình 83.

Chỉ số to nhất mang thể thây được trên vạch của ống lót là 0, tương đương 0 mm.

Số vạch mang thể thấy được sau con sô” to nhất trên ống lót là 7, tương đương 3,5 mm.

Vạch trên măng-xông dưới trục quy chiếu là 3, tương đương 0,03 mm.

Vạch của thang du xích trùng với vạch của măng-xông là 4, tương đương 0,004 mm.

Tổng số là 3,534 mm.

Panme đo ngoài83 3

Vi kế đo ngoài (Hình 78) được sử dụng để đo kích cỡ của những phòng ban (độ dày, đường kính, v.v.) một cách xác thực tới từng phần nhỏ của inch.

Cách sử dụng: Trước lúc đo phòng ban phải xác định loại vi kế cần sử dụng. Kích cỡ vi kế được xác định theo khoảng cách từ mẫu đe tới trục chính lúc măng-xông được vặn tới cả hai vị trí số 0 của ống lót. Vi kế từ 1 tới 2 inch (25 tới 50 mm) luôn mang khoảng từ đe tới trục chính tối thiểu là 1 inch và tối đa là 2 Inch. Loại này ko thể sử dụng để đo phòng ban dày chưa tới 1 inch (25mm).

Sau lúc sắm đúng loại vi kế, mở vi kế rộng hơn độ dày của phòng ban cần đo. Một tay giữ vi kế, một tay giữ phòng ban cần đo. LƯU Ý: Mang thể sử dụng một tay hoặc hai tay để giữ vi kế.

Xoay nhẹ măng-xông bằng ngón tay mẫu và ngón tay trỏ cho tới lúc đe và trục chính xúc tiếp với phòng ban cần đo (Hình 79). Nếu vi kế mang gắn chốt ngừng, xoay chốt này cho tới lúc nghe được ít nhất hai tiếng “click on”.

Một số vi kế ko mang chốt ngừng; trong trường hợp đó phải luyện “cảm giác” để xác định được lực xúc tiếp thích hợp do trục chính tạo ra.

79

Hình 79 – Cách sử dụng đúng vi kế đo ngoài

ĐIÊU QUAN TRỌNG: Ko xiết quá chặt trục chính tới mức mà phòng ban cần đo ko thể xê dịch được giữa đe và trục chính.

Ko kéo trượt về kế trên bề mặt phòng ban cần đo vì như thế sẽ làm hỏng bề mặt của đe và trục chính.

Nếu mang thể, để mang được chỉ số đo xác thực hơn, đọc chỉ số trước lúc tháo vi kế ra khỏi phòng ban cần đo. Nếu ko đọc được chỉ số trước lúc tháo vi kế ra khỏi phòng ban cần đo, tháo vi kế một cách cẳn thận để tránh làm sai lệch vị trí của trục chính.

Đối với những chỗ khó với, sử dụng thước cặp đo ngoài để đo xác thực hơn; sau đó chuyển sang sử dụng vi kế đo trong để đọc chỉ số.

Sẽ dễ đọc hiểu được thang độ trên vi kế nếu biết được câu tạo của nó. Vi kế sử dụng những ren ốc được cắt để xác định số đo. Hình 80 cho thấy phần ống lót và măng- xông của vi kế được sử dụng để đọ phần nghìn của inch. Vi kế này mang 40 rãnh trong 1 inch được khắc trên ống lót và măng-xông. (về cấu tạo và cách sử dụng ở phần tiếp theo).

Phạm VI di chuyển của măng-xông trên ống lót được giới hạn trong một inch. Một vòng xoay măng-xông hoàn chỉnh đạt 1/40 inch hoặc 0,025 inch. Vị trí giữa măng- xông so với ống lót được sử dụng để đọc số đo.

Hình 80 – Thang độ trên vi kế

80

Đường thẳng được đánh dấu chiều dài trên ống lót gọi là đường quy chiếu (Hình 80).

Những vạch ngang trên đường này cho biết khoảng cách mà măng-xông di chuyển trong mỗi lần xoay, hoặc là 025 inch giữa hai vạch. Cứ mỗi bốn vạch được đánh số là 1, 2, 3 … mang tức là 0,1; 0,2; 0,3… inch. Măng-xông được đánh dấu và phân thành 25 khoảng đều nhau. Cứ mỗi lần khoảng cách giữa hai vạch trên măng-xông đi ngang qua trục quy chiếu, trục chính sẽ di chuyển 1/1000 inch (0,001 inch). Cứ mỗi 5 vạch trên măng-xông được đánh dấu là 0, 5, 10, 1 5 và 20.

Sau đây là ví dụ về đọc chỉ số theo hình 80.

Chỉ số to nhất mang thể thấy được trên vạch của ống lót là 2, tương đương 0,2 inch.

Số vạch mang thể thấy được sau con số to nhất trên ống lót là 1, tương đương 0,025 inch.

Vạch trên măng-xông thẳng hàng với trục quy chiếu là 21, tương đương 0,021 inch.

Tổng số là 0,246 inch.

Nếu vạch trên măng-xông ko thẳng hàng với trục quy chiếu, sử dụng trị số sắp nhất, hoặc ước tính phân số phần nghìn trên vạch của măng-xông dưới đường quy chiếu.

Hình 81 – Vi kế với thang du xích.

81

Nếu muốn đo xác thực hơn, sử dụng vi kế thang du xích (Hình 81). Vi kế loại này mang thang du xích trên ống lót chia những đơn vị phần nghìn trên măng-xông thành 10 dấu cho phép đo tới 1/10000 inch (0,0001 inch).

Lấy trị số trên vạch của măng-xông nằm dưới đường quy chiếu và cùng thêm chỉ số từ thang du xích. Để đọc chỉ số của thang du xích, xem dọc theo rìa của măng-xông và tìm vạch của thang du xích và măng-xông trùng nhau. Ví dụ, nếu số 2 trên thang du xích trùng với vạch trên măng- xông, vậy trị số thang du xích 0,0002 inch.

Sau đây là ví dụ về đọc chỉ số theo hình 81

Chỉ số to nhất mang thể thấy được trên vạch của ống lót là 2, tương đương 0,2 inch.

Số vạch mang thể thấy được sau con số to nhất trên ống lót là 3, tương đương 0,075 inch.

Vạch trên măng-xông dưới trục quy chiếu là 11, tương đương 0,011 inch.

Vạch của thang du xích trùng với vạch của măng-xông là 2, tương đương 0,0002 inch.

Tổng số là 0,2862 inch.

Panme đo trong

Mang hai loại vi kế đo trong: 1 loại để đo đường kính nhỏ và một loại để đo đường kính to (Hình 84).81 7 Cách đọc chỉ sô” của mỗi loại cũng tương tự như vi kế đo ngoài và cũng được bảo quản như vi kế đo ngoài.

84

ĐIỀU QUAN TRỌNG: Ko được chỉnh vi kế đo trong quá chặt tới mức ko thể lấy ra khỏi vật.

Đối với những vị trí khó chạm tới, sử dụng compa đo trong để đo,ễ sau đó chuyển sang vi kế đo ngoài để đọc chỉ số.

Vi kế đo độ sâu

Vi kế đo độ sâu (Hình 86) được sử dụng để đo độ sâu của khe hở.

Đặt đế của vi kế chắc trên mặt phẳng và vặn măng- xông xuống cho tới lúc chốt chạm vào đáy khe hở. Cách đọc chỉ sô” tương tự như vi kế đo ngoài.

Lúc sử dụng vi kế, phải chuyển đổi những phân số sang số thập phân tương ứng. (Xem bảng sô’ đo thập phân ở cuối sách)ệ

Hình 89 – Sử dụng vi kế do độ sâu

84 9

Vi kế đo ống

Thước đo ống lồng (Hình 85) được sử dụng để đo cỡ nòng hoặc khe hở. Đặt thước đo vào khoảng trống, mở thước đo tới độ thích hợp, khóa lại bằng cách vặn chuôi. Do thước đo loại này ko mang chỉ số đo lại cỡ của thước bằng vi kế đo ngoài.

dosaau 10

Hình 85 – Thước đo ống lồng

85

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline