Miễn thuế xây dựng khi cá nhân tự xây dựng nhà ở tư nhân

Rate this post

Tóm tắt câu hỏi:

Xin hỏi luật gia: Tôi là kỹ sư xây dựng mang chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát liên quan đến xây dựng. Nếu tôi tổ chức xây dựng cho nhà ở tư nhân cho bố mẹ vợ thì được miễn nộp thuế xây dựng cho địa phương theo quy định cuả pháp luật ko? Nếu được miễm giảm thì tôi cần phải làm những thủ tục liên quan gì. Trân trọng cảm ơn luật gia!

Trạng sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân đã quy định:

“Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản thi hành Luật thì: Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là những tổ chức, cá nhân mang hoạt động gia công, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.”

Theo quy định nêu trên thì những tổ chức, cá nhân mang hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình.

Nhà thầu nhận khoán gọn công trình thì sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình.Trường hợp nếu hộ gia đình tự tậu vật liệu và tự tiến hành việc xây dựng thì sẽ ko phải tính thuế thu nhập. Bạn là kỹ sư xây dựng mang chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát liên quan đến xây dựng. Nếu bạn tổ chức xây dựng cho nhà ở tư nhân trong trường hợp bạn tự thuê nhân lực để xây dựng cho bố mẹ vợ thì sẽ vẫn phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC cách xác định số thuế phải nộp như sau:

“Số Thuế GTGT phải nộp = doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ thuế GTGT”

– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoả hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động gia công, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Xem thêm: Với phải đóng phí xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương?

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mang sử dụng hóa đơn của cơ thuế quan thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Trường hợp cá nhân kinh doanh ko xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định ko thích hợp thực tế thì cơ thuế quan mang thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

mien-thue-xay-dung-khi-ca-nhan-tu-xay-dung-nha-o-tu-nhan

Trạng sư tư vấn pháp luật miễn thuế xây dựng: 1900.6568

Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu ứng dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh ko xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định ko thích hợp với thực tế kinh doanh thì cơ thuế quan mang thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%;

+ Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%;

Xem thêm: Xử phạt hành vi xây dựng nhà ở ko đúng với bản vẽ thiết kế

+ Gia công, vận tải, dịch vụ mang gắn với hàng hóa, xây dựng mang bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%;

+ Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%;

Bạn mang thể căn cứ trường hợp thực tế của gia đình để ứng dụng mức thuế thích hợp.

1. Cách tính thuế xây dựng nhà ở riêng lẻ của cá nhân

Tóm tắt câu hỏi:

Trạng sư cho tôi hỏi thể tích xây dựng nhà tôi là 308m2. Vậy nhà tôi phải đóng thuế xây dựng 15 triệu là đúng hay sai? Họ tính 308 x 700 của phí xây dựng rồi nhân với 700%?

Trạng sư tư vấn:

Theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK, Công văn của Tổng cục thuế ngày 11/11/2004 về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân đã quy định:

“Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản thi hành Luật thì : Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là những tổ chức, cá nhân mang hoạt động gia công, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Xem thêm: Mẫu đơn yêu cầu cấp giấy phép xây dựng nhà ở và theo dự án

Theo quy định nêu trên thì những tổ chức, cá nhân mang hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình, nhưng hiện nay nhiều nhà thầu xây dựng lúc nhận thầu xây dựng (nhất là nhà ở của người dân) ko thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng Luật;”

Theo quy định của pháp luật thì nếu bạn mang phát sinh thu nhập chịu thuế thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tùy theo phương pháp xây dựng, mang thể xếp vụ việc của bạn vào 1 trong hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Trường hợp gia đình bạn tự khởi công xây dựng ko thuê nhân lực thì gia đình bạn ko phải nộp thuế xây dựng.

Trường hợp 2: Trường hợp gia đình tự tậu vật tư xây dựng và tự thuê nhân lực xây dựng lẻ thì chủ hộ gia đình phải nộp thuế thay, cụ thể bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cách xác định số thuế phải nộp là:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b.3, khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định như sau:

“a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoả hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động gia công, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Xem thêm: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở Hà Nội

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mang sử dụng hóa đơn của cơ thuế quan thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh ko xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định ko thích hợp thực tế thì cơ thuế quan mang thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”

– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này: “Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.”

Theo cách tính thuế trên, cách tính “308 nhân 700 của phí xây dựng rồi nhân với 700%” là sai và ko mang căn cứ.

2. Thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Giấy phép xây dựng của Tôi năm 2007, hợp đồng thi công 2010, hóa đơn xuất 2016 lúc chi qua cục thuế nộp hs thì chi cục ko chịu, chuyển tôi qua đội thuế liên phường để đóng thuế xây dựng> cho tôi hỏi tính thuế xây dựng ứng dụng tính làm sao?? 2 năm hay 10 năm hạn tính thuế xây dựng?

Trạng sư tư vấn:

Theo quy định tại Công văn số 3700/TCT/DNK về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân:

Xem thêm: Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở mới

“Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản thi hành Luật thì: Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là những tổ chức, cá nhân mang hoạt động gia công, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Theo quy định nêu trên thì những tổ chức, cá nhân mang hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình, nhưng hiện nay nhiều nhà thầu xây dựng lúc nhận thầu xây dựng (nhất là nhà ở của người dân) ko thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng Luật;”

Với thể thấy lúc tiến hành hoạt động xây dựng nhà ở thì bạn phải mang nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với cơ thuế quan tại địa phương chứ ko phải mang hạn mức 2 hay 10 năm, việc đăng ký phải làm ngay lúc bạn được cấp giấy phép xây dựng. Về cách tính thuế giá trị gia tăng thì sẽ theo công thức chung là giá tính thuế nhân với thuế suất.Thuế suất đối với việc xây dựng nhà ở là 10% theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng 2008 và giá tính thuế được quy định cụ thể tại điểm g khoản 1 Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng 2008:

“g) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa mang thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt ko bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;”

Ngoài ra, do ko rõ bạn là doanh nghiệp hay là cá nhân hoặc pháp nhân ko phải là doanh nghiệp, nên nếu bạn là doanh nghiệp thì còn phải chịu thêm thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp này, căn cứ quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung 2014 về thu nhập chịu thuế:

“1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động gia công, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Thu nhập khác bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó mang những loại hồ sơ mang giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả ko xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và những khoản thu nhập khác.

… “

Xem thêm: Thương binh xây dựng nhà ở mang được tương trợ ko?

Và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định theo quy định tại Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung 2013:

“1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này.

Những trường hợp thuộc diện ứng dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang ứng dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Doanh nghiệp mang tổng doanh thu năm ko quá hai mươi tỷ đồng ứng dụng thuế suất 20%.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được ứng dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước ngay tắp lự kề.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% tới 50% thích hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Điều này.”

3. Sửa nhà cấp bốn mang phải nộp thuế xây dựng ko?

Tóm tắt câu hỏi:

Nhà tôi thuộc xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Năm 2016, tôi mang sửa nhà cấp 4 (giữ lại phần móng và xây lên một tầng). Trước giờ ở thôn tôi chưa thấy ai nộp thuế xây dựng cơ bản lúc xây nhà cả. Nhưng giờ tôi xây, bên Ban địa chính và kế toán xã vào kêu nộp thuế xây dựng cơ bản. vậy việc này là thế nào ạ. xin trạng sư tư vấn giúp tôi. tôi xin cảm ơn trạng sư!

Trạng sư tư vấn:

Theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK Công văn của Tổng cục thuế về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân đã quy định:

” Vừa qua theo phản ánh của những phương tiện thông tin đại chúng và ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc Cơ thuế quan địa phương thu thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh xây dựng nhà để ở của dân cư đã ứng dụng giải pháp thu đối với chủ nhà (nộp thay cho những nhà thầu xây dựng, trong trường hợp chủ thầu xây dựng ko dăng ký kê khai nộp thuế), Vấn đề này, Tổng cục thuế mang ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản thi hành Luật thì : Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là những tổ chức, cá nhân mang hoạt động gia công, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Theo quy định nêu trên thì những tổ chức, cá nhân mang hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình, nhưng hiện nay nhiều nhà thầu xây dựng lúc nhận thầu xây dựng (nhất là nhà ở của người dân) ko thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng Luật.

Nhằm thực hiện thu thuế GTGT, thuế TNDN đúng quy định của Luật và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tổng cục thuế yêu cầu Cục thuế những địa phương tăng cường giải pháp quản lý, phối hợp với những ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương mang giải pháp xử lý kiên quyết đối với những đối tượng nhận thầu xây dựng ko đăng ký kê khai nộp thuế, nhằm thu toàn bộ thuế theo Luật định đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân, thay vì ứng dụng giải pháp thu thuế chủ hộ nộp thay chủ thầu xây dựng. Tổng cục thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu trình cấp mang thẩm quyền quy định trong việc quản lý thuế thích hợp với thông lệ quốc tế theo hướng thực hiện khấu trừ trước lúc chủ hộ chi trả tính sổ./.”.

Trong trường hợp của bạn, Nếu nhà thầu nhận khoán gọn công trình thì chính nhà thầu sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình.

Còn nếu bạn là chủ hộ gia đình tự tậu vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ hoặc mang thuê thầu xây dựng nhưng ko cung cấp được hợp đồng và những căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì bạn là người phải nộp thuế. Nếu bạn tự tậu vật tư xây dựng thì cơ thuế quan ko tính thuế vật tư của bạn.

4. Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân

Thuế là khoản tiền hay hiện vật mà người dân hoặc những tổ chức kinh doanh, tuỳ theo tài sản, thu nhập, nghề nghiệp… buộc phải nộp cho quốc gia theo mức quy định. Vậy lúc những nhân, tổ chức xây dựng những công trình mang phải nộp thuế hay ko? Đây là vấn đề đang được nhiều người sử dụng rộng rãi ở thời khắc ngày nay.

Căn cứ pháp lý:

– Công văn 3700/TCT/DNK ngày 11/11/2004

– Thông tư 92/2015/TT-BTC 15 tháng 06 năm 2015

Theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK, Công văn của Tổng cục thuế ngày 11/11/2004 về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân đã quy định:

“Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản thi hành Luật thì: Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là những tổ chức, cá nhân mang hoạt động gia công, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Theo quy định nêu trên thì những tổ chức, cá nhân mang hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình, nhưng hiện nay nhiều nhà thầu xây dựng lúc nhận thầu xây dựng (nhất là nhà ở của người dân) ko thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng Luật;”

Như vậy, theo như quy định trên thì nếu nhà thầu nhận khoán gọn công trình cho cá nhân, tổ chức thì họ sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình. Còn nếu chủ hộ gia đình, chủ đầu tư tự tậu vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ hoặc mang thuê thầu xây dựng nhưng ko cung cấp được hợp đồng và những căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì phải nộp thuế.

cach-tinh-thue-xay-dung-nha-o-tu-nhan

Trạng sư tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân:1900.6568

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cách xác định số thuế phải nộp như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Doanh thu tính thuế: Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định như sau:

“a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoả hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động gia công, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mang sử dụng hóa đơn của cơ thuế quan thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh ko xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định ko thích hợp thực tế thì cơ thuế quan mang thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b) khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

Như vậy, lúc tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhà thầu hoặc cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Quốc gia.

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline