Lệnh UCSman trong AutoCAD – Quản lý các hệ tọa độ người dùng

Cách gọi lệnh UCSman trong AutoCAD.

Cách gọi lệnh UCSman trong Autocad

Hiển thị và hiệu chỉnh những hệ tọa độ người sử dụng đã khái niệm và chưa được đặt tên, lưu những hệ orthographic UCSs đã đặt tên, và chỉ định những biểu tượng UCS và những thiết lập cho những khung nhìn (viewports).

Sau lúc gọi lệnh Ucsman, hiển thị hộp thoại UCS

Quản lý hệ tọa độ UCS

Trong hộp thoại UCS này với ba tabs

a) Named UCSs Tab

Liệt kê những hệ tọa độ người sử dụng và thiết lập UCS hiện hành.

Present UCS

Hiển thị tên của UCS hiện hành. Nếu UCS chưa được lưu và đặt tên, thì nó được liệt kê là UNNAMED.

UCS Names Listing

Liệt kê những hệ tọa độ được khái niệm trong bản vẽ hiện hành. Nếu với nhiều khung nhìn và nhiều thiết lập UCS chưa đặt tên thì chỉ liệt kê UCS chưa đặt tên trong khung nhìn hiện hành.

Set Present

Thiết lập hệ tọa độ được mua thành hiện hành (bằng cách kích lưu ban chuột vào tên của hệ trục hoặc kích phải vào tên của hệ trục rồi mua Set Present).

Particulars

Hiển thị hộp thoại UCS Particulars (hình 2.19), ở đó hiển thị dữ liệu của hệ UCS. Bạn cũng với thể xem những khía cạnh về hệ tọa độ được mua bằng cách kích phải vào tên và mua Particulars.

Rename

Để đổi tên một hệ tọa độ ta kích phải rồi mua Rename. Bạn ko thể đổi tên World UCS. Bạn cũng với thể rename một UCS bằng cách kích lưu ban chuột vào tên trong danh sách.

Delete

Kích phải vào tên của hệ trục rồi mua Delete. Bạn ko thể delete hệ World UCS.

UCS Details

b) Orthographic UCSs Tab

Lúc mua tab này thì xuất hiện trang

Orthographic UCSs TAB

Lệnh UCSman trong AutoCAD – Quản lý những hệ tọa độ người sử dụng

Present UCS

Hiển thị tên của UCS hiện hành.

  • Orthographic UCS Names

Liệt kê 6 hệ tọa độ vuông góc làm 6 mặt phẳng hình chiếu cơ bản được xác định trong bản vẽ hiện hành. Những hệ tọa độ vuông góc được xác định tương đối so với hệ UCS đã xác định trong danh sách Relative To.

  • Relative To

Chỉ định hệ tọa độ chuẩn để xác định những hệ tọa độ vuông góc. Theo mặc định, WCS là hệ tọa độ chuẩn.

  1. c) Settings Tab

Lúc mua tab này thì xuất hiện trang mới. Hiển thị và hiệu chỉnh những thiết lập biểu tượng hệ UCS và những thiết lập cùng lưu với khung nhìn.

Setting Tab

  • UCS Icon Settings

Thiết lập hiển thị biểu tượng hệ UCS cho khung nhìn hiện hành.

On

Hiển thị biểu tượng hệ UCS trong khung nhìn hiện hành.

Show at UCS Origin Level

Hiển thị biểu tượng hệ UCS ở gốc của hệ tọa độ hiện hành trong khung nhìn hiện hành. Nếu tùy mua này được xóa hoặc nếu gốc của hệ tọa độ ko thấy trong khung nhìn thì biểu tượng của UCS được hiển thị ở góc trái dưới của khung nhìn.

Apply to All Energetic Viewports

Sử dụng những thiết lập biểu tượng UCS cho tất cả những khung nhìn kích hoạt trong bản vẽ hiện hành.

  • UCS Settings

Save UCS with Viewport

  • Lưu thiết lập hệ tọa độ cùng với khung nhìn.

Replace View to Plan When UCS Is Modified

Lưu trữ hình chiếu bằng lúc hệ tọa độ trong khung nhìn được thay đổi.

  • Chúc bạn thành công.
  • Xem thêm những lệnh trong Autocad tại đây
  • Xem thêm những khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây
Rate this post

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline