IRR là gì? Cách tính chỉ số IRR và Mối quan hệ NPV với IRR

IRR là gì? Công thức tính IRR là gì? Bài tập tính IRR như nào? Mối quan hệ giữa NPV và IRR ra sao? Sở hữu thể thấy, IRR là một phương pháp quan yếu trong việc kiểm tra dự án đầu tư. Để tìm hiểu rõ hơn về IRR là gì cũng như những vấn đề liên quan, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của DINHNGHIA.VN nhé.

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ IRR là gì?

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) là tỷ lệ lợi nhuận được sử dụng trong lập ngân sách vốn để đo lường và so sánh những lợi nhuận đầu tư. IRR cũng được gọi là tỷ lệ hoàn vốn dòng tiền chiết khấu (DCFROR) hoặc tỷ lệ hoàn vốn (ROR). Thuật ngữ “nội bộ” nhắc tới thực tế tính toán ko bao gồm những yếu tố môi trường như lãi suất, lạm phát….

IRR thường được sử dụng để kiểm tra mức độ cấp thiết của dự án đầu tư. IRR của một dự án càng cao thì mong muốn để thực hiện dự án càng nhiều. Ví dụ, tất cả những dự án đều yêu cầu cùng một số tiền đầu tư, dự án nào với tỷ lệ IRR cao nhất sẽ được xem là tốt nhất và thực hiện trước hết.

tỷ lệ hoàn vốn nội bộ irr là gì

Công thức tính IRR chi tiết nhất

Giá trị ngày nay thuần là gì? cách tính IRR là gì? Những thông tin trên sẽ được trình bày cụ thể dưới đây:

Giá trị ngày nay thuần (NPV)

NPV được hiểu là một dụng cụ trung tâm trong việc phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF). Đây là một phương pháp tiêu chuẩn cho việc sử dụng giá trị thời kì của tiền để thẩm định những dự án dài hạn.

NPV là giá trị thu được sau lúc đã chiết khấu tất cả dòng tiền vào và dòng tiền ra của một dự án đầu tư vốn dựa trên mức giá tiền vốn đã tìm hay tỷ suất lợi nhuận vốn mục tiêu. Phương pháp NPV trong thẩm định dự án đầu tư so sánh giá trị ngày nay (PV) của tất cả dòng tiền đầu tư vào với PV của tất cả những dòng tiền ra trong cùng dự án

Công thức: NPV = PV của dòng tiền vào – PV của dòng tiền ra

Công thức tính IRR là gì

Tỷ lệ IRR được thể hiện bằng mức lãi suất mà nếu sử dụng nó để quy đổi dòng tiền tệ của dự án thì giá trị ngày nay thực thu bằng giá trị hiện tài thực chi. Hay nói cách khác IRR là nghiệm của phương trình NPV = 0

Công thức:

irr là gì và công thức tính irr

Trong đó:

 • Bi là giá trị thu nhập trong năm i
 • Ci là giá trị những giá tiền (Price) trong năm i
 • n là thời kì hoạt động của dự án
 • IRR cho biết tỷ lệ lãi vay cao nhất mà dự án với thể chịu đựng được. Nếu lãi suất vay to hơn IRR thì dựa án với NPV<0 (tức thua lỗ)

IRR được tính thông qua phương pháp nội suy, tức là xác định một giá trị sắp đúng nhất giữa 2 giá trị đã tìm. Theo phương pháp này cần tìm r1 là tỷ suất chiết khấu nhỏ hơn, sao cho ứng với r1 là NPV dương nhưng sắp bằng 0, tìm r2 là tỷ lệ chiết khấu cao hơn sao cho ứng với r2 là NPV âm nhưng sát 0; r1 và r2 phải sát nhau, cách ko quá 0.05%. IRR cần tính sẽ nằm trong khoảng giữa r1 và r2. Cụ thể theo công thức như sau:

irr là gì và irr được tính theo phương pháp nội suy

Trong đó:

 • R1 là tỷ suất chiết khấu nhỏ hơn, r2 là tỷ suất chiết khấu to hơn
 • NPV1 là giá trị ngày nay thuần được tính theo r1, NPV1 là số dương sắp 0
 • NPV2 là giá trị ngày nay thuần được tính theo r2, NPV2 là số âm nhưng sắp 0

Cách xác định r1 và r2:

 • Sau lúc với NPV, tìm một giá trị r bất kỳ và thay vào đó tính NPV
 • Nếu NPV > 0 thì tăng dần r; trái lại, nếu NPV < 0 thì giảm dần r. Tính cho tới lúc tìm được giá trị ri và ri+1 thỏa mãn điều kiện: (ri+1)-ri = 0.01 hoặc (ri+1) – ri = (-0.01) mà NPVri > 0, NPVri+1 < 0 hoặc NPVri < 0, NPVri+1 > 0 thì sẽ tìm hai giá trị ri và ri+1 đó (giá trị nhỏ hơn là r1,to hơn là r2)

Kiểm tra ưu nhược điểm IRR

Dự án với tỷ lệ IRR to hơn lãi giới hạn định mức sẽ khả thi hơn về tài chính. Trong trường hợp với nhiều dự án khó khăn nhau, dựa án nào với IRR cao nhất sẽ được tìm vì khả năng sinh lời to hơn. Vậy ưu nhược điểm điểm của chỉ tiêu IRR là gì?

Ưu điểm của IRR là gì?

 • Ưu điểm trước hết của phương pháp IRR là dễ tính toán ko phụ thuộc vào giá tiền vốn, cho biết khả năng sinh lời theo tỷ số % nên rất thuận tiện so sánh thời cơ đầu tư.
 • Ý nghĩa cốt lõi của IRR là cho biết lãi suất tối đa mà dự án với thể chấp nhận được, nếu vượt quá thì kém hiệu quả sử dụng vốn. Do đó, với thể xác định và lựa tìm lãi suất tính toán cho dự án đầu tư.

Nhược điểm của IRR là gì?

 • Tính toán IRR ko quá phức tạp nhưng lại tốn nhiều thời kì.
 • IRR ko được tính toán trên cơ sở giá tiền sử dụng vốn, vì vậy, sẽ với thể dẫn tới việc nhận định sai về khả năng sinh lời của dự án. Trường hợp với những dự án loại bỏ nhau, sử dụng phương pháp IRR để tìm với thể dẫn tới việc bỏ qua dự án với quy mô lãi ròng rã to (thường thì dự án với NPV to thì IRR nhỏ).
 • Dự án với đầu tư bổ sung to sẽ làm cho NPV thay đổi dấu nhiều lần, lúc đó sẽ rất khó xác định được IRR.

So sánh phương pháp NPV và IRR

Nhìn chung, IRR dễ mường tượng hơn vì thể hiện tỷ số % cụ thể còn NPV bằng tiền nên rất khó suy diễn. Do đó, người ta thường sử dụng cả 2 cách để kiểm tra

So với NPV điểm yếu của IRR là gì?

Trước hết nếu xem xét hai chỉ số này trong cùng một điều kiện thì đều cho cùng một kết quả. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp IRR ko hiệu quả bằng NPV trong việc tính toán. Ưu điểm của IRR song song là một hạn chế của phương pháp này là chỉ sử dụng một tỷ lệ chiết khấu để kiểm tra tất cả những dự án đầu tư.

Việc này giúp đơn thuần hóa quá trình tính toán nhưng trong một số trường hợp sẽ dẫn tới sai lệch. Nếu kiểm tra những dự án đầu tư với điều kiện như nhau (chung tỷ lệ chiết khấu, cùng thời kì thực hiện, chung tỷ lệ chiết khấu và dòng tiền tương lai,….Thì IRR là một phương pháp kiểm tra hiệu quả.

Tuy nhiên, tỷ lệ chiết khấu là một biến động, xoành xoạch thay đổi theo thời kì; nếu IRR ko tính tới sự thay đổi của tỷ lệ chiết khấu thì sẽ ko thích hợp để tính toán trong những dự án dài hạn.

Còn đối với NPV, đây là phương pháp này cho phép sử dụng những tỷ lệ chiết khấu khác nhau mà ko dẫn tới sai lệch. Song song, ko cần so sánh NPV với chỉ số nào khác, nếu như NPV > 0 với tức là dự án là khả thi về mặt tài chính. Vì vậy, trong những dự án dài hạn sử dụng NPV sẽ xác thực hơn.

Ngoài ra, IRR sẽ ko với hiệu quả đối với những dự án với sự đan xen giữa dòng tiền âm và dương. Ví dụ, một dự án yêu cầu kinh phí ban sơ trong năm trước hết là -5000 USD (dòng tiền âm). Trong năm tiếp theo, dự án sẽ tạo ra 11500 USD (dòng tiền dương). Trong năm thứ 3, vì điều chỉnh lại dự án nên sẽ cần tiếp giá tiền là -6.600 USD. Trong trường hợp này, chỉ vận dụng một tỷ lệ IRR là ko thích hợp

Việc vận dụng IRR phải biết được tỷ lệ chiết khấu của dự án. Để với thể kiểm tra dự án bằng IRR thì phải so sánh nó với tỷ lệ chiết khấu. Nếu IRR to hơn tỷ lệ chiết khấu thì dự án khả thi và trái lại. Nếu ko biết tỷ lệ chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu ko thể vận dụng cho dự án thì phương pháp này ko với giá trị

Vì sao phương pháp IRR lại được sử dụng nhiều? Quy trình tính toán của IRR đơn thuần hơn NPV rất nhiều. Phương pháp IRR giúp đơn thuần hoá dự án thông qua một con số duy nhất; từ đó nhà quản lý với thể xác định được khả năng sinh lợi của dự án

Trên đây là tổng quan những thông tin về phương pháp IRR. Công thức tính IRR là gì? Bài tập tính IRR như nào? Mối quan hệ giữa NPV và IRR ra sao? Hy vọng sẽ cung cấp cho bạn những tri thức hữu dụng. Nếu với thắc mắc liên quan tới chủ đề bài viết IRR là gì, hãy để lại bình luận ngay dưới bài viết, copphaviet.com sẽ tương trợ trả lời giúp bạn.

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline