Công thức tính dòng điện 3 pha – Dòng điện xoay chiều

Công thức tính dòng điện 3 pha

Với 2 cách tích như sau:

Cách 1: cách tính này sắp đúng là thực hiện lấy công suất động cơ nhân lên 2 lần sẽ ra dòng điện dây.

Ví dụ: 45kW thì mang tức thị dòng điện xấp xỉ 90A

Cách 2: cách tính này mang độ xác thực cao hơn:

Công thức: I = P/ (căn 3 x U x cosphi x hiệu suất)

Trong đó:

  • I : dòng điện
  • P : công suất
  • U : điện áp (380)
Công thức tính dòng điện 3 pha
Công thức tính dòng điện 3 pha

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Hiện tượng này ban sơ được mô tả bởi Michael Faraday. Nếu một dây dẫn được đặt trong một từ trường khác nhau (như được chỉ ra trong hình bên dưới) thì lực điện từ cảm ứng (EMF), tức là điện áp, xuất hiện ở đầu đối diện của nó. Một dòng điện chạy lúc vòng lặp làm từ mạch dẫn được đóng lại, với điều kiện dây dẫn được đặt trong từ trường khác nhau được truyền qua những đường sức từ.

Dòng điện xoay chiều và cảm ứng điện từ

Dòng điện xoay chiều (AC) mang hình trạng sin và thay đổi hướng và biên độ của nó xen kẽ. Dòng điện xoay chiều được tạo ra bởi một máy phát điện xoay chiều hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ (EMI). Do đó, máy phát điện chuyển đổi năng lượng cơ học thành năng lượng điện. Những phòng ban cơ bản của nó là stato và rôto. Dòng sau đại diện cho nguồn từ trường trong lúc dòng trước chứa dây dẫn nơi EMF được cảm ứng (nói chung dây dẫn ở dạng dây cuộn).

Công thức tính dòng điện 3 pha
Công thức tính dòng điện 3 pha

Máy phát điện bao gồm nguồn của từ trường khác nhau (nam châm hoặc nam châm điện) và dây dẫn đi qua những đường sức từ. Nam châm điện là một vết thương ferromagnet (sắt) bằng cuộn dây (dây dẫn). Bàn ủi trở thành nam châm (tạo ra từ trường) lúc mang dòng điện chạy qua cuộn dây. Nam châm điện là nguồn từ trường được sử dụng phổ thông nhất vì những ưu điểm đặc trưng của chúng trong ứng dụng này (ví dụ: kiểm soát cường độ từ tính, công suất nam châm to hơn, v.v.).

Giá trị điện áp cảm ứng ở hai đầu của dây dẫn stato phụ thuộc vào cường độ từ trường (tỷ lệ với số lượng đường sức từ trên một đơn vị khoảng trống), tốc độ thay đổi từ trường (tốc độ quay của nam châm hoặc dây dẫn) và góc mà tại đó những đường sức từ đi qua dây dẫn.

Trong thực tế, cuộn dây (dây dẫn mang nhiều vòng) được sử dụng thay cho dây dẫn cơ bản để đạt được giá trị EMF cao hơn. Giá trị EMF là tỷ lệ thuận với số lượng cuộn dây biến N . Ví dụ, trong trường hợp cuộn dây mang 100 vòng, EMF cảm ứng sẽ cao hơn 100 lần so với một cuộn dây trong một đoạn dây dẫn.

Dòng điện xoay chiều mang hình trạng sin?

Rôto (nam châm) quay trong từ trường, tạo ra 360˚ toàn bộ trong một khoảng thời kì ( t ). Khoảng thời kì t tỷ lệ nghịch với tần số, tức thị t = 1 / f. Hoa Kỳ sử dụng hệ thống AC 60 Hz ( t = 1 / f = 16,67 ms), trong lúc Châu Âu sử dụng hệ thống 50 Hz ( t = 1 / f = 20 ms). Điều này mang tức thị một rôto trong máy phát 60 Hz bao phủ toàn bộ vòng quay 360 full trong 16,67 ms.

Tạo dòng điện xoay chiều

Điện áp cảm ứng, cũng như dòng điện rút ra từ máy phát điện, mang hình trạng sin, như hình trên là kết quả của nguyên lý làm việc và xây dựng máy phát điện. Những đường sức từ đi qua những cuộn dây ở một góc khác lúc rôto (nam châm) quay. Do đó, lúc rôto dịch chuyển, một giá trị EMF khác được tạo ra trong cuộn dây (như được biểu thị bằng biên độ hình sin trong hình trên).

Công thức tính dòng điện 3 pha
Công thức tính dòng điện 3 pha

Nam châm rôto mang hai cực, bắc (N) và nam (S). Lúc rôto (nam châm) quay, những cực nam châm đối diện đi qua cuộn dây trong mỗi nửa chu kỳ (180˚), tạo ra một EMF mang cực tính đảo ngược. Phân cực điện áp đảo ngược gây ra một hướng dòng điện ngược (tức thị dòng điện xoay chiều).

Máy phát điện xoay chiều đa pha

Một máy phát mang thể được gia công với một số cuộn dây khác nhau được đặt trong stato. Một cuộn dây trong stato tạo thành một máy phát một pha, trong lúc một số cuộn dây tạo thành một máy phát đa pha. Một EMF với biên độ bằng nhau được tạo ra trong mỗi cuộn dây.

Những ưu điểm chung của máy phát đa pha so với máy phát một pha mang công suất tương đương là dòng trước nhỏ hơn, nhẹ hơn và ít tốn kém hơn. Về cơ bản, sự khác biệt vật lý duy nhất giữa một máy phát đơn và máy phát đa pha là những cuộn dây bổ sung với những phòng ban đi kèm trong stato. Mỗi pha tạo ra lượng năng lượng xấp xỉ bằng nhau. Năng lượng được tạo ra sẽ được nhân với số lượng pha (tức thị cuộn dây được cài đặt trong máy phát).

Lúc so sánh với hệ thống một pha, hệ thống hai pha đòi hỏi nhiều dây và dây dẫn dày hơn nhưng ko mang bất kỳ tiện lợi bổ sung nào, đó là lý do vì sao nó ko phổ thông trong thực tế.

Máy phát điện ba pha

Máy phát điện ba pha

Sơ đồ trên minh họa một máy phát ba pha. Stator mang ba cuộn dây (11 ‘, 22’, 33 ‘) và rôto mang thể là nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện. Nó quay thông qua một lực bên ngoài, cho dù đó là nước trong tuabin thủy điện, khá nước trong nhà máy điện, gió trong tuabin gió, v.v.

Từ trường quay cùng với nam châm rôto. EMF cảm ứng trong mỗi cuộn dây stato mang cùng biên độ và tần số (pha dịch chuyển trong 120 °).

Ba EMF cảm ứng này đại diện cho ba pha và sự dịch chuyển thời kì giữa chúng (2π / 3) là sự dịch pha hoặc dịch chuyển pha. Lý do cho việc dịch chuyển những pha là những cuộn dây dịch chuyển ko gian trong stato: Những cuộn dây được dịch chuyển vật lý 120 với nhau. Về cơ bản, cấu trúc máy phát và nguyên lý làm việc của nó xác định hình dạng và giá trị điện áp cảm ứng. Rôto chung quay với tốc độ bằng nhau, và do đó, những giá trị tần số của tất cả những điện áp cảm ứng cũng bằng nhau.

Điều cấp thiết là cả ba EMF cảm ứng đều nhau, với sự dịch chuyển pha bằng nhau giữa chúng. Điều này thể hiện hệ thống ba pha đối xứng.

Tổng những giá trị điện áp tức thời trong hệ ba pha đối xứng bằng 0.

Điện áp xoay chiều ba pha. (Hình ảnh lịch sự của tác giả.)

Một hệ thống ba pha đối xứng lúc và chỉ lúc:

  • Một tải của mỗi pha mang giá trị trở kháng bằng nhau;
  • Một trở kháng tải của mỗi pha mang góc pha bằng nhau;
  • Giá trị điện áp và ngày nay bằng nhau cho từng pha và;
  • Độ dịch pha là 120˚ giữa mỗi pha.

Trong trường hợp hệ thống ba pha đối xứng, dòng điện ko chảy qua một đường trung tính chung.

Công thức tính dòng điện 3 pha
Công thức tính dòng điện 3 pha

Hệ thống AC ba pha

Ngày nay, hệ thống ba pha đóng vai trò là nền tảng của hồ hết những hệ thống điện, bao gồm gia công, truyền tải và tiêu thụ năng lượng. Đây là một trong những đổi mới quan yếu nhất được đóng góp bởi Nikola Tesla (1856-1943) vì nó cho phép tạo và truyền năng lượng hiệu quả và đơn thuần hơn.

Việc tăng giá trị năng lượng của hệ thống truyền tải điện đòi hỏi phải tăng số lượng đường truyền (dây dẫn), do đó thêm vào tổng tầm giá.

Giả sử chúng ta muốn mang thêm 3 lần năng lượng được truyền trong hệ thống. Sơ đồ dưới đây cho thấy ba hệ thống một pha (ba máy phát cách ly với nhau). Hệ thống này yêu cầu sáu đường giữa máy phát điện và người tiêu sử dụng, với mỗi dây dẫn mang tổng giá trị ngày nay.

Ba hệ thống đơn pha. (Hình ảnh lịch sự của tác giả.)

Tổng giá trị công suất ba được truyền chỉ với ba hoặc bốn dòng, tùy thuộc vào việc hệ thống ba pha được kết nối mang hoặc ko mang đường trung tính. Đường trung tính mang dòng điện, là kết quả của hệ thống ba pha ko thăng bằng, tức thị sự khác biệt của giá trị ngày nay giữa những pha. Dòng điện qua đường trung tính thường thấp (thấp hơn giá trị ngày nay của đường) và mặt cắt ngang của đường trung tính mang thể mỏng hơn.

Trong lúc sơ đồ trên cho thấy một trường hợp gồm ba hệ thống một pha trong đó cần mang sáu dòng để mang công suất, thì sơ đồ dưới đây minh họa hệ thống ba pha trong đó chỉ cần ba dòng cho cùng một công suất.

Một hệ thống ba pha duy nhất. (Hình ảnh lịch sự của tác giả.)

Những đầu của nguồn điện áp (và tải ở phía bên kia) được kết nối trong một điểm chung, được gọi là điểm trung tính hoặc điểm sao.

5/5 - (1 bình chọn)

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline