Cách tính thuế, lệ phí xây dựng hoàn công nhà ở tư nhân

Lúc xây dựng nhà ở ngoài việc chuẩn bị rất nhiều từ thủ tục xin giấp phép xây dựng nếu thuộc công trình cần xin giấy phép, những giá tiền về vật liệu nhân lực hay hồ sơ hoàn công lúc công trình hoàn thành. Song song bạn kiên cố bạn ko thể bỏ qua việc tìm hiểu và thực hiện nghĩa vụ thuế xây dựng nhà ở tư nhân hay thuế hoàn công nhà vận dụng cho năm xây và hoàn thành nhà của bạn như 2015, 2016, 2017, 2018… theo thời kì sở hữu hiệu lực của luật thuế về xây dựng nhà ở.

Dưới đây là những thông tin về những loại thuế và cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân và những khoản phí, lệ phí, xây dựng nhà ở hiện hành khía cạnh và gần như nhất.

1. Những loại thuế xây dựng nhà ở, lệ phí hoàn công theo pháp luật hiện hành

Hiện nay, lĩnh vực thuế rất phổ biến từ kinh doanh, sắm bán tới xây dựng đều sở hữu những loại thuế, phí và lệ phí khác nhau, đòi hỏi những người thuộc đối tượng nộp thuế phải thực hiện gần như nghĩa vụ với quốc gia.

Thuế xây dựng nhà ở cũng là một trong những loại thuế mà lúc xây dựng công trình nhà ở sẽ cần phải kê khai và thực hiện đóng nộp thuế gần như. Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì thuế xây dựng nhà ở sẽ gồm sở hữu những loại thuế sau:

 • Thuế môn bài: là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của những doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 • Lệ phí trước bạ hoàn công xây dựng

Những loại thuế này đều là những loại vậy mà những ai sở hữu hoạt động xây dựng nhà đều phải thực hiện. Và cách tính thuế của từng loại thuế trên cũng sở hữu sự khác nhau cũng như đối tượng đóng thuế.

Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân

Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân

2. Cách tính những loại thuế xây dựng nhà ở tư nhân hiện nay

2.1. Thuế môn bài

a) Đối tượng đóng thuế môn bài xây dựng nhà ở

Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động gia công kinh doanh (bao gồm cả những chi nhánh, liên hệ, nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Do đó, lúc bạn xây nhà sẽ cần phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế môn bài nếu:

Tự sắm vật liệu và sở hữu thuê nhân lực xây dựng riêng lẻ: chủ hộ sẽ là người thực hiện đống thuế xây dựng là thuế môn bài. Trong trường hợp chủ đầu tư (chủ nhà) thuê đơn vị thi công riêng thì chủ thầu sẽ phải là người phải thực hiện kê khai thuế và đóng thuế môn bài cho lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân.

b) Mức đóng thuế môn bài xây dựng nhà ở tư nhân

Mức đóng thuế môn bài được xác định căn cứ vào quy định tại điểm 2, Mục I Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài và Công văn 763/ BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ tài chính.

Thuế môn bài sẽ được thu theo mức sau đây:

 • Thuế bậc 1: Thu nhập 1 tháng trên 1.500.000 đồng – Mức đóng thuế cả năm 1.000.000 đồng
 • Thuế bậc 2: Thu nhập 1 tháng trên 1.000.000 tới 1.500.000 đồng – Mức đóng thuế cả năm 750.000 đồng.
 • Thuế bậc 3: Thu nhập 1 tháng trên 750.000 tới 1.000.000 đồng – Mức đóng thuế cả năm 500.000 đồng.
 • Thuế bậc 4: Thu nhập 1 tháng trên 500.000 tới 750.000 đồng – Mức đóng thuế cả năm 300.000 đồng.
 • Thuế bậc 5: Thu nhập 1 tháng trên 300.000 tới 500.000 đồng – Mức đóng thuế cả năm 100.000 đồng.
 • Thuế bậc 6: Thu nhập 1 tháng bằng hoặc thấp hơn 300.000 đồng – Mức đóng thuế cả năm 50.000 đồng.

Như vậy mức đóng thuế môn bài trong lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân sẽ giao động từ 50.000 đồng tới 1.000.000 đồng phụ thuộc vào giá thuê nhân lực theo hợp đồng xây dựng.

Đối tượng nộp thuế muôn bài sở hữu thể là 1 trong 2 đối tượng là chủ nhà hoặc chủ thầu xây dựn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Công thức tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân hiện nay

Công thức tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân hiện nay

2.2. Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong lĩnh vực thuế xây dựng nhà ở được quy định theo Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và những văn bản thi hành.

a) Đối tượng đóng thuế GTGT trong xây dựng

Trong đó quy đinh những đối tương phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp chính là những cá nhân hay tổ chức sở hữu phát sinh những hoạt động gia công kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. Do vậy theo quy định trên thì việc xây dựng nhà ở cũng là hình thức hoạt động xây dựng của tổ chức hoặc cá nhân vì vậy phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp nếu sở hữu.

Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng sẽ là chủ thầu lúc nhận thầu xây dựng nhà ở. Tuy nhiên để tránh rối rắm nếu bạn xây dựng nhà mà thuê thầu thì nên thỏa thuận với bên nhà thầu bằng hợp đồng, nhằm tránh phát sinh những tranh chấp về đối tương nộp thuế.

b) Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng lúc xây dựng nhà ở

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cách xác định số thuế phải nộp là:

Thuế GTGT phải nộp = (Doanh thu tính thuế) x (Tỉ lệ % tính thuế GTGT)

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân là toàn bộ giá trị công trình hay phần việc xây dựng phải thực hiện được xác định theo Hợp đồng xây dựng; hoặc theo thể tích và đơn giá (tính trên 1 đơn vị thể tích).
 • Đối với những trường hợp chủ thầu ko bao thầu nguyên vật liệu mà chỉ nhận thầu nhân lực thì doanh thu tính thuế của chủ thầu được tính dựa trên tổng số tiền nhân lực xây dựng chủ nhà phải trả cho chủ thầu theo hợp đồng lúc hoàn thành công trình.
 • Nếu như hợp đồng xây dựng thỏa thuận về giá nhưng ko yêu thích với giá trị thực tính sổ trên địa phương thì cơ thuế quan sẽ thực hiện việc quyết định doanh thu thế phải nộp trong trường hợp này theo quy định tại điều 36, 38 của Luật Quản lý thuế.
 • Nếu trong trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sở hữu sử dụng hóa đơn của cơ thuế quan thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

– Tỉ lệ % doanh thu tính thuế GTGT được vận dụng như sau:

 • Đối với Hợp đồng xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ 5%
 • Đối với Hợp đồng xây dựng sở hữu bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ 3%

2.3. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong lĩnh vực thuế xây dựng nhà ở tư nhân

a) Đối tương tính thuế thu nhập cá nhân lúc xây dựng nhà ở tư nhân

Thuế xây dựng nhà ở tư nhân ngoài thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng thì còn phải tính tới thuế thu nhập cá nhân theo quy định về pháp luật thuế. Theo quy định của pháp luật thì những nhân lực xây dựng nhà cho bạn được coi là cá nhân kinh doanh dịch vụ xây dựng, lắp đặt và phải thực hiện nộp thuế như với cá nhân kinh doanh theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC.

b) Căn cứ tính thuế TNCN lúc xây dựng nhà ở

Cụ thể cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân mảng thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN phải nộp = (Doanh thu tính thu nhập chịu thuế) X (Tỉ lệ TNCT trên doanh thu) X (Tỉ lệ thuế TNCN) (tạm thu 10%)

Trong đó:

– Doanh thu tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân được xác định bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoả hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động gia công, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Doanh thu này tương tự như tính doanh thu tính thuế giá trị gia tăng trong lĩnh vực xây dựng nhà ở.

– Tỉ lệ (%) TNCT tính trên doanh thu: được vận dụng tỉ lệ tạm thu là 10% theo quy định tại của những văn bản pháp luật thuế TNCN hiện hành.

Thuế thuế, lệ phí xây dựng hoàn công nhà ở tư nhân

Những đối tượng nộp thuế thuế, lệ phí xây dựng hoàn công nhà ở tư nhân

Như vậy, theo cách tính thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân thì người sở hữu công trình xây dựng muốn thực hiện nghĩa vụ thuế gần như và chuẩn xác sẽ cần thể hiện rõ trong thỏa thuận hợp đồng những trường hợp:

 • Thuê khoán gọn: bao gồm thuê cả nhân lực và cung cấp vật liệu xây dựng. Trường hợp này chủ thầu xây dựng sẽ là người thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn giá trị công trình nhận khoán theo hợp đồng.
 • Trường hợp thuê khoán nhân lực thuê lẻ ko sở hữu hợp đồng hoặc sở hữu thuê thầu xây dựng nhưng ko chứng minh bằng hợp đồng, căn cứ thuê thầu và tự sắm vật liệu mà gia đình tự sắm. Trường hợp này hộ gia đình sẽ là người phải là người nộp thuế. Về phần vật tư sở hữu thể hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở tự sắm, cơ thuế quan ko thu thuế vật tư của nhà tư nhân.
 • Trường hợp gia đình sở hữu hợp đồng xây dựng giữa chủ hộ và chủ thầu thống nhất việc nộp thuế là do chủ nhà thực hiện thì chủ nhà sở hữu trách nhiệm kê khai và nộp thuế xây dựng gần như.

2.4. Lệ phí trước bạ hoàn công

Ngoài những loại thuế xây dựng cơ bản trên thì người sở hữu công trình xây dựng sẽ phải nộp lệ phí hoàn công lúc làm thủ tục hoàn thành xây dựng nhằm khai báo và xin giấy hoàn công, sổ hồng hoàn công xác nhận những thay đổi quyền sở hữu nhà và đất theo hiện trạng thay đổi mới nhất.

Bởi lẽ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ thì nhà đất là một trong những đối tượng phải chịu thuế trước bạ và nó phát sinh lúc đăng ký xác lập quyền sở hữu.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp thuộc Điều 4 NĐ 45/2011 thì sẽ ko phải nộp lệ phí trước bạ. Trong đó bao gồm trường hợp thức phí trước bạ lúc hoàn công nhà ở riêng lẻ tư nhân.

Trên đây là tổng hợp những khoản thu và nghĩa vụ nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân của người sở hữu công trình xây dưng bao gồm dành cho cả chủ hộ gia đình, chủ thầu, nhân lực. Hy vọng nó sẽ giúp cho bạn sở hữu được nhiều căn cứ tính thuế và xác khái niệm vụ, bảo vệ quyền lợi của mình lúc sở hữu hoạt động xây dựng.

Rate this post

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline