50 Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất 2021 | Tải file word

50 Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất 2021 | Tải file phrase

1. Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất 2021

 • Đây là mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất được sử dụng rất nhiều cho những công trình xây nhà trọn gói của Phuc Khang Group.
 • Hợp đồng được tối ưu theo nhu cầu thực tế của cả 2 bên (giao Thầu và nhận Thầu) sau nhiều năm làm việc.
 • Đảm bảo tính pháp lý và ràng buộc chặt chẽ lúc xảy ra bất cứ tình huống tranh chấp.
 • Phuc Khang Group xin san sẻ mẫu hợp đồng này dưới dạng file phrase cho quý vị tham khảo và chỉnh sửa theo nhu cầu thực tế của mình.

download hợp đồng xây dựng nhà ở

2. Danh sách 50 mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất

Tải ngay file phrase: 50 mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất.

3. Tổng quan về hợp đồng xây dựng nhà ở

tổng quan về hợp đồng xây dựng nhà ở

 • Hợp đồng xây dựng nhà ở được quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP là dạng văn bản được thống nhất và ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu trước lúc khởi công xây dựng công trình.
 • Đây đươc xem là một biên bản xác nhận quyền và nghĩa vụ của những bên, là cơ sở để ràng buộc và xử lý lúc một trong những bên ko tuân thủ hoặc vi phạm hợp đồng xây dựng nhà ở.
 • Hiện nay sở hữu rất nhiều mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở khác nhau. Để lập ra được một mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở khía cạnh và yêu thích chúng ta nên tìm hiểu qua đặc điểm của từng loại hợp đồng thi công xây dựng nhà ở trong ngành.
 • Siêu thị xây dựng Phuc Khang Group chuyên cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói tại tp hcm. Tổng hợp từ rất nhiều nguồn và sàng lọc, hôm nay chúng tôi xin san sẻ tới quý vị 50 mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở thuộc rất nhiều trường hợp khác nhau.

4. Phân loại những mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở

phân loại hợp đồng xây dựng nhà ở

4.1. Phân loại hợp đồng thi công xây dựng nhà ở theo nội dung công việc

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng: là hợp đồng xây dựng nhà ở thực thiện một hay toàn bộ công việc tư vấn cho cả công trình.
 • Hợp đồng thi công xây dựng: đây là mẫu hợp đồng thực hiện thi công một hoặc toàn bộ công trình xây dựng.
 • Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình: là hợp đồng thực hiện thi công tất cả công trình.
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị khoa học: hợp đồng quy định việc thực hiện cung cấp – lắp đặt những thiết bị để sử dụng trong công trình theo bản vẽ thiết kế.
 • Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình: là dạng hợp đồng quy định về việc thiết kế và thi công một hoặc toàn bộ công trình xây dựng.
 • Hợp đồng chìa khóa trao tay: đây là dạng hợp đồng thi công xây dựng nhà ở sở hữu giá trị to và bao quát tất cả công việc từ đầu tới kết thúc công trình như: lên phương án, thiết kế và thi công.
 • Hợp đồng cung cấp nhân lực xây dựng: hợp đồng xây dựng nhà ở này cung cấp nhân lực bao gồm những kỹ sư, công nhân và những loại máy móc thiết bị để thiết kế thi công.

4.2. Phân loại hợp đồng thi công xây dựng nhà ở theo hình thức và giá

 • Hợp đồng xây nhà trọn gói: là dạng hợp đồng xây dựng nhà ở nhất quyết nội dung và giá sẽ ko bị thay đổi sau lúc ký kết cho tới lúc hoàn thành. Trừ những trường hợp bất khả kháng.
 • Hợp đồng theo đơn giá nhất quyết: là hợp đồng hai bên thỏa thuận một mức giá nhất quyết yêu thích với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá sẽ ko thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng nhà ở. Trừ một số trường hợp bất khả kháng.
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: mẫu hợp đồng này trái lại với dạng hợp đồng theo đơn giá nhất quyết. Giá hai bên thỏa thuận sẽ được điều chỉnh theo từng thời khắc hoặc theo khối lượng công việc.

4.3. Phân loại hợp đồng thi công xây dựng nhà ở theo quan hệ những bên tham gia

 • Hợp đồng thầu chính: là dạng hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và thầu chính (tổng thầu).
 • Hợp đồng thầu phụ: là dạng hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa thầu chính (tổng thầu) và thầu phụ.
 • Hợp đồng xây dựng giao khoán nội bộ: là dạng hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa 2 bên đều cùng làm cho một tổ chức hoặc cơ quan.
 • Hợp đồng xây dựng sở hữu yếu tố nước ngoài: là hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài. Thông thường thì giữa chủ đầu tư trong nước ký với nhà thầu nước ngoài.

5. Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở của Phuc Khang Group

mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở của phuc khang group

Sau đây là mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất của doanh nghiệp xây dựng Phuc Khang Group. Mang thể vận dụng cho:

 • Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở tư nhân (cá nhân)
 • Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình
 • Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở dân dụng
 • Mẫu hợp đồng thi công nhà ở
 • Mẫu hợp đồng nhân lực xây dựng
 • Mẫu hợp đồng xây dựng nhà cấp 4
 • Mẫu hợp đồng xây dựng nhà dân
 • Mẫu hợp đồng thi công nhà dân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2021

ISO 9001: 2015

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

Số: ….-2021/HĐ/XDTG

CÔNG TRÌNH:

HẠNG MỤC:

ĐỊA ĐIỂM:

GIỮA

…………………………………………………………………………….

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÚC KHANG

NĂM 2021

CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII;
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc quy định khía cạnh thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa tìm nhà thầu;
 • Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý giá tiền đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ – CP ngày 22/4/2015 của Chính Phủ về việc quy định khía cạnh về hợp đồng xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình Xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng xây dựng;

CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

Hôm nay ngày …. tháng … năm 2021. Tại tại văn phòng Siêu thị Cổ Phần Phát Triển Phúc Khang, số 140/1 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm sở hữu những bên dưới đây:

BÊN A (BÊN GIAO THẦU)

 • Chủ đầu tư:
 • Đại diện: Chức vụ:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:

BÊN B (BÊN NHẬN THẦU)

 • Tên đơn vị:
 • Đại diện: Chức vụ:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại: 0932 087 886 Fax: 0932 087 886
 • Số tài khoản:
 • Mã Số thuế:

Sau lúc bàn thảo thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng xây dựng với những nội dung và điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

 • Nội dung công việc: Bên A giao cho Bên B thi công xây dựng mới công trình “nhà ở riêng lẻ”.
 • Sản phẩm của hợp đồng xây dựng: Thi công xây dựng mới công trình “nhà ở riêng lẻ” hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ dự toán được duyệt và được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định hiện hành, sau đây gọi tắt là công trình.
 • Địa điểm xây dựng: ……………………………………………… ……………………………………………………….
 • Những văn bản tài liệu sở hữu liên quan trong hợp đồng xây dựng nhà ở:
 • Hồ sơ thiết kế
 • Dự toán được duyệt
 • Bảng tiến độ xây dựng
 • Những văn bản sở hữu liên quan

ĐIỀU 2. CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

 • Bên B chịu trách nhiệm về chất lượng thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đạt yêu cầu về kỹ thuật. Vận dụng đúng những tiêu chuẩn xây dựng đã được quy định trong hồ sơ thiết kế, vận dụng đúng theo Luật Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính Phủ về quản lý và bảo trì chất lượng công trình.
 • Những loại vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng cho từng phòng ban công việc của công trình phải đáp ứng theo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.
 • Bên B cam kết sẽ sử dụng đúng chủng loại vật liệu. Ngoại trừ trường hợp cụ thể sở hữu sự khác biệt so với hồ sơ thiết kế của Bên B nhưng phải được Bên A chấp thuận.
 • Đối với công việc ko đạt chất lượng theo yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng, Bên B phải sở hữu nghĩa vụ sửa chữa, khắc phục, thay thế hoàn thành đảm bảo đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế.
 • Bên A và tư vấn giám sát thi công của Bên A sẽ được quyền tới công trường kiểm tra công trình, chất lượng vật liệu và bán thành phẩm xây dựng, kiểm tra chất lượng công việc xây dựng, giám sát quá trình thi công theo quy định hiện hành của Quốc gia, Bên B phải tạo điều kiện thuận tiện và viện trợ để sở hữu thể tiến hành những công việc đó.
 • Bên A sở hữu quyền chưng bỏ hoặc yêu cầu Bên B tạm ngưng việc sử dụng những nguyên vật liệu, thiết bị thi công của Bên B nếu xác định chủng loại nguyên vật liệu, công việc thi công bị sơ sót, ko yêu thích với yêu cầu của công trình, ko đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Bên B sẽ chịu toàn bộ giá tiền thay thế những phần sơ sót.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Thời kì thực hiện hợp đồng xây dựng nhà ở là: …….. ngày tính từ ngày khởi công (thi công phần theo xin phép xây dựng).
 • Thời kì khởi công: Bên B khởi công công trình ngay sau lúc nhận mặt bằng.
 • Thời kì thực hiện hợp đồng xây dựng nhà ở cá nhân được gia hạn trong những trường hợp sau:
 • Mang sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, giải pháp thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư làm tương tác tới tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng nhà ở.
 • Do tương tác của những trường hợp bất khả kháng như: Thúc đẩy của mưa, bão, động đất, lũ lụt, sóng thần, hỏa hoán vị, dịch họa hoặc những sự kiện bất khả kháng khác.
 • Sự chậm trể trở ngại trên công trường do Bên A, nhân lực của Bên A hay những nhà thầu khác của Bên A gây ra như: Việc bàn giao mặt bằng ko đúng với những thỏa thuận trong mẫu hợp đồng xây nhà ở, những thủ tục liên quan tương tác tới tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng nhà ở mà ko do lỗi của Bên B gây ra.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 • Việc nghiệm thu, bàn giao công trình được tiến hành theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 và những quy định hiện hành khác của Quốc gia về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 • Bên A tiến hành nghiệm thu từng công việc xây dựng, từng phòng ban công trình xây dựng, thời đoạn thi công xây dựng và hạng mục công trình đưa vào sử dụng. Đối với những phòng ban bị che khuất phải được nghiệm thu trước lúc tiến hành những công việc tiếp theo.
 • Bên B chuẩn bị những điều kiện cấp thiết, thông tin trước cho Bên A và những cơ quan quản lý Quốc gia (nếu cần) ít nhất là 1 ngày để thực hiện công việc nghiệm thu.

ĐIỀU 5. BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

 • Bên B sở hữu trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau lúc bàn giao cho Bên A. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị, vật tư hư hỏng, khuyết thiếu hoặc lúc công trình ko vận hành sử dụng ko thường nhật do lỗi Bên B gây ra.
 • Bên B bảo hành phần kết cấu (phần khung bê tông cốt thép) công trình thời kì là 10 (mười) năm kể từ ngày Bên A ký biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.
 • Thời kì bảo hành phần vật liệu hoàn thiện tủy thuộc vào từng gói hoàn thiện mà Bên B tìm. Từng loại vật liệu hoàn thiện sẽ sở hữu thời kì bảo hành khác nhau, sẽ sở hữu biên bản bàn giao tất nhiên khía cạnh bảo hành từng hạng mục theo nhà gia công. Bên B sở hữu trách nhiệm liên hệ nhà gia công để bảo hành cho Bên A trên những hạng mục Bên B được giao.
 • Mức tiền bảo hành công trình tối đa là 2% giá trị hợp đồng xây dựng nhà ở trong 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình. Sau lúc hết thời hạn trên Bên A tính sổ cho Bên B tiền bảo hành công trình. Sau lúc nhận tính sổ tiền bảo hành, Bên B vẫn thực hiện bảo hành công trình theo đúng cam kết tại điều 5.2 và 5.3 của hợp đồng xây dựng nhà ở.

ĐIỀU 6. HÌNH THỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

 • Hình thức thực hiện: hợp đồng xây nhà trọn gói.
 • Tổng giá trị hợp đồng xây dựng nhà ở: ………………………… …………………… (chưa bao gồm 10percentVAT)

(Bằng chữ: ……………………… ……………………………….…… ………………………………..…)

ĐIỀU 7. PHƯƠNG THỨC VÀ HỒ SƠ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

 • Phương thức tính sổ: Bên A sẽ tính sổ cho Bên B từng đợt tính theo khối lượng nghiệm thu cụ thể như sau:

Đợt 1: Ngay lúc ký hợp đồng xây dựng nhà ở Bên A đặt cọc cho Bên B 5% giá trị của hợp đồng tương ứng ……………… ………… (Bằng chữ: ………………………..…… …………………………………)

Đợt 2: Sau lúc Bên B tập kết vật liệu và công nhân tới triển khai công việc trong vòng 3 ngày Bên A tạm ứng cho Bên B 10% giá trị của hợp đồng tương ứng ………………………

(Bằng chữ: …………………………………………… ……………………………………..………)

Đợt 3: Sau lúc Bên B thi công đổ móng, vách tầng hầm (nếu sở hữu), trong vòng 03 ngày từ lúc Bên A nghiệm thu, Bên A sẽ tính sổ cho Bên B 10% giá trị của hợp đồng tương ứng ………………………… (Bằng chữ: ………………………..………… ……………………………)

Đợt 4: Sau lúc Bên B thi công đổ mái tầng 1, tầng 2, tầng 3 cho Bên A, trong vòng 03 ngày từ lúc Bên A nghiệm thu, Bên A sẽ tính sổ cho Bên B 10% giá trị của hợp đồng tương ứng

………………………… (Bằng chữ: ………………………..……… ………………………………)

Đợt 5: Sau lúc Bên B thi đổ mái tầng 4, tầng 5 cho Bên A, trong vòng 03 ngày từ lúc Bên A nghiệm thu, Bên A sẽ tính sổ cho Bên B 10% giá trị của hợp đồng tương ứng

………………………… (Bằng chữ: ………………………..……… ………………………………)

Đợt 6: Sau lúc Bên B thi công hoàn thành phần đổ bê tông mái tầng tum, xây tường bao quanh, tường ngăn trong nhà và đổ cầu thang bộ. Trong vòng 03 ngày từ lúc Bên A nghiệm thu, Bên A sẽ tính sổ cho Bên B 20% giá trị của hợp đồng tương đương…………………

(Bằng chữ: ………………………………………………… ………………………………..………)

Đợt 7: Sau lúc Bên B thi công hoàn thành phần trát ngoài, xử lý chống thấm mặt ngoài, trát trong nhà; tầng hầm, tầng 1, tầng 2, tầng . Trong vòng 03 ngày từ lúc Bên A nghiệm thu, Bên A sẽ tính sổ cho Bên B 10% giá trị của hợp đồng tương ứng…………………………..

(Bằng chữ: ……………………………………… …………………………………………..………)

Đợt 8: Sau lúc Bên B thi công hoàn thành phần trát trong tầng 4, tầng 5, tầng 6 và tầng tum. Trong vòng 03 ngày từ lúc Bên A nghiệm thu, Bên A sẽ tính sổ cho Bên B 5% giá trị của hợp đồng tương ứng …………………………………… ……………………………..

(Bằng chữ: ………………………………………… ………………………………………..………)

Đợt 9: Sau lúc Bên B thi công hoàn thành phần hoàn thiện lát nền, ốp lát nhà vệ sinh của những tầng và những công việc khác theo hợp đồng. Trong vòng 03 ngày từ lúc Bên A nghiệm thu, Bên A sẽ tính sổ cho Bên B 18% giá trị của hợp đồng tương đương……………………

(Bằng chữ: …………………………………………… ……………………………………..………)

 • Hồ sơ tính sổ hợp đồng xây dựng nhà ở
 • Hồ sơ tính sổ bao gồm:
 • Đề xuất tính sổ.
 • Bảng xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành về khối lượng đã thi công.
 • Bảng giá trị khối lượng công việc phát sinh và hồ sơ liên quan được Chủ đầu tư phê duyệt (nếu sở hữu).
 • Hồ sơ quyết toán bao gồm:
 • Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình được Chủ đầu tư phê duyệt.
 • Bảng quyết toán giá trị thi công được Bên A phê duyệt.
 • Bảo lãnh bảo hành (trường hợp Bên B ko cung cấp “chứng thư bảo lãnh bảo hành công trình”, Bên A sẽ giữ lại 2% tổng giá trị quyết toán cho tới hết thời hạn bảo hành).
 • Hình thức tính sổ: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
 • Đồng tiền tính sổ: Việt Nam đồng.
 • Thời kì tính sổ: Trong vòng 03 ngày kể từ lúc nhận đủ hồ sơ tính sổ như điều 7.2.

ĐIỀU 8. BẢO HIỂM

Bên B phải tự sắm bảo hiểm tài sản thuộc trách nhiệm quản lý của mình bao gồm: Những công trình tạm, thiết bị thi công, vật tư, bảo hiểm tai nạn cho người lao động, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự đối với người thứ ba, trong suốt quá trình thi công công trình. Việc bảo hiểm tuân theo quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng theo quy định hiện hành của Quốc gia.

ĐIỀU 9. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Nếu sở hữu bất kỳ tranh chấp nào giữa Bên A và Bên B liên quan tới những vấn đề của hợp đồng xây dựng nhà ở thì vấn đề tranh chấp phải làm thành văn bản và thông tin cho nhau để cùng xem xét thương thảo bàn thảo tháo gỡ và thương lượng giải quyết trên ý thức hợp tác và đảm bảo chất lượng công trình.
 • Tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng nhà ở nếu ko tự hoà giải được, hai bên thống nhất đưa ra trọng tài hoặc toà án Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành. Mọi giá tiền do bên sở hữu lỗi chịu.

ĐIỀU 10. BẤT KHẢ KHÁNG

 • Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của những bên như động đất, bão lụt, sóng thần, lở đất, hoả hoán vị, dịch bệnh, chiến tranh hoặc sở hữu nguy cơ xảy ra chiến tranh và những thảm hoạ khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc nghiêm cấm của cơ quan sở hữu thẩm quyền của Việt Nam.
 • Việc một bên ko hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ ko phải là cơ sở để bên kia kết thúc hợp đồng xây dựng nhà ở. Tuy nhiên bị đơn tương tác bởi sự kiện bất khả kháng sở hữu nghĩa vụ phải:
 • Tiến hành những giải pháp ngăn ngừa logic và những giải pháp thay thế cấp thiết ngay sau lúc xảy ra sự kiện bất khả kháng.
 • Thông tin ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 07 (bảy) ngày sau lúc xảy ra sự kiện bất khả kháng.

ĐIỀU 11. TẠM DỪNG VÀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

 • Tạm giới hạn thực hiện hợp đồng xây dựng nhà ở trong những trường hợp
  • Do lỗi của bên giao thầu hoặc bên nhận thầu gây ra.
  • Những trường hợp bất khả kháng.
  • Những trường hợp khác do hai bên thoả thuận.
  • Một bên sở hữu quyền tạm giới hạn hợp đồng xây dựng nhà ở do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên còn lại bằng văn bản và cùng nhau bàn thảo giải quyết để tiếp tục thực hiện hợp đồng xây dựng đã ký kết, trường hợp bên tạm ngưng ko thông tin mà tạm giới hạn xây dựng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.
  • Thời kì và mức đền bù thiệt hại do tạm giới hạn hợp đồng xây dựng nhà ở do hai bên thoả thuận để khắc phục.
 • Huỷ bỏ hợp đồng xây dựng nhà ở trong những trường hợp
  • Một bên sở hữu quyền huỷ bỏ hợp đồng xây dựng nhà ở và ko phải bồi thường thiệt hại lúc bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà những bên đã thoả thuận hoặc pháp luật quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.
  • Bên huỷ bỏ hợp đồng xây dựng nhà ở phải thông tin ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu ko thông tin mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường.
  • Lúc hợp đồng xây nhà bị huỷ bỏ, thì hợp đồng ko sở hữu hiệu lực từ thời khắc bị huỷ bỏ và những bên phải hoàn trả nhau tài sản hoặc tiền.

ĐIỀU 12. BỒI THƯỜNG VI PHẠM HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

 • Bên nào sở hữu lỗi dẫn tới việc hủy bỏ hợp đồng xây dựng thì phải bồi thường thiệt hại trên thực tế xảy ra và bị phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng số tiền 12% trên tổng giá trị hợp đồng.
 • Nếu nhà thầu vi phạm về mặt chất lượng, số lượng cấu kiện của công trình thì nhà thầu thực hiện lại cho đúng, cho đủ số lượng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế dự kiến được quyệt.
 • Nếu tiến độ thi công chậm hơn so với hợp đồng xây dựng nhà thầu sẽ bị phạt.
 • Chậm dưới 15 ngày: Bị phạt 0,5% giá trị hợp đồng xây dựng nhà ở vi phạm.
 • Chậm từ 15 ngày tới 30 ngày: Bị phạt 1% giá trị hợp đồng xây dựng vi phạm.
 • Chậm trên 30 ngày: Cứ 10 ngày tiếp theo thì tính mức vi phạm tăng lên 0,25% giá trị hợp đồng xây dựng nhà ở vi phạm.
 • Tổng giá trị phạt tối đa 12% giá trị hợp đồng xây dựng nhà ở vi phạm.

ĐIỀU 13. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 • Nhận và quản lý mặt bằng xây dựng do Bên A giao.
 • Bên B sở hữu trách nhiệm cung cấp hầu hết hồ sơ pháp lý, năng lực để thực hiện nội dung công việc trong hợp đồng xây nhà cho những đơn vị quản lý lúc cấp thiết.
 • Bên B sở hữu quyền yêu cầu Bên A tính sổ theo khối lượng công việc đã hoàn thành sau lúc được đại điện Bên A nghiệm thu như đã nêu ở điều 1.
 • Nhận tính sổ từ Bên A theo đúng tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng nhà ở. Mang quyền đề xuất sửa đổi thiết kế (nếu Bên A sở hữu thiết kế riêng) cho yêu thích với thực tế để đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng của công trình và phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Bên A.
 • Đảm bảo công trình được che chắn, ko làm tương tác tới những công trình ngay tắp lự kề và hộ dân xung quanh.
 • Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, an toàn lao động (cam kết đảm bảo an toàn đối với công trình ngay tắp lự kề, đối với con người và trang thiết bị), phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trên phạm vi công trình và khu vực phụ cận thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công.
 • Đảm bảo thi công công trình theo đúng tiến độ, đúng chất lượng, kỹ – mỹ thuật trong hồ sơ thiết kế mà Chủ đầu tư giao, trong trường hợp sở hữu những thay đổi so với hồ sơ thiết kế ban sơ thì Bên B chỉ được phép tiến hành lúc Chủ đầu tư đã xác nhận vào nhật ký công trình hoặc sở hữu văn bản yêu cầu.
 • Lập kho bãi bảo quản vật tư công trình.
 • Cung cấp vật tư đúng, đủ khối lượng và chất lượng theo thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt.
 • Chịu giá tiền điện, nước trong quá trình thi công.
 • Chuẩn bị hầu hết hồ sơ tài liệu phục vụ cho công việc nghiệm thu, thông tin cho Bên A nghiệm thu những phần công việc che khuất trước 24 giờ trước lúc bị che khuất, song song thông tin những nội dung cần đề xuất, xử lý bằng văn bản.
 • Lập dự toán bổ sung (nếu sở hữu) trình Bên A kịp thời.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cũng như giải quyết hậu quả xảy ra, nếu thi công ko đúng theo hồ sơ thiết kế. Bồi thường thiệt hại lúc vi phạm hợp đồng xây nhà, sử dụng vật liệu ko đúng chủng loại, thi công ko đảm bảo chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và những hành vi vi phạm khác do lỗi Bên B.
 • Bên B chịu trách nhiệm phần đúng phép lúc thanh tra xây dựng, chính quyền địa phương xuống kiểm tra công trình. Toàn bộ giá tiền phát sinh liên quan tới vấn đề đúng phép Bên B chịu.
 • Bên B ko chịu trách nhiệm phần sai phép lúc thanh tra xây dựng, chính quyền địa phương xuống kiểm tra công trình. Toàn bộ giá tiền phát sinh liên quan tới vấn đề sai phép Bên A chịu.

ĐIỀU 14. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 • Bàn giao mặt bằng tim mốc cho Bên B.
 • Ký xác nhận bản vẽ với Bên A.
 • Bàn giao hồ sơ thiết kế được duyệt, và những hồ sơ sở hữu liên quan cho Bên B.
 • Thông tin kịp thời những thay đổi so với thiết kế ban sơ và ghi nhận những phát sinh (tăng hoặc giảm) do thay đổi thiết kế và nhật ký công trình.
 • Nếu Bên A sở hữu giám sát thì phải đủ năng lực (sở hữu chứng chỉ giám sát còn hiệu lực). Quản lý, giám sát trong quá trình thi công để đảm bảo việc thi công thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt cũng như những yêu cầu về chất lượng, kỹ – mỹ thuật theo quy định. Nếu phát hiện sơ sót của Bên B, Bên A gửi thông tin bằng văn bản cho Bên B.
 • Bên A và giám sát của Bên A kịp thời thực hiện những công việc nghiệm thu, phối hợp với Bên B giải quyết những vướng mắc trên công trình. Mọi quyết định của những cán bộ giám sát được ghi vào nhật ký công trình làm việc với Chủ đầu tư. Chậm nhất là 03 ngày sau lúc Bên B thông tin, Bên A phải sắp xếp người để nhiệm thu, sự chậm trễ này sẽ ko tính vào tiến độ thi công trong hợp đồng xây dựng nhà ở.
 • Đảm bảo nguồn điện, nước cho Bên B trong quá trình thi công.
 • Chịu giá tiền điện, nước trong quá trình thi công những hạng mục hoàn thiện do đơn vị khác thi công.
 • Chịu trách nhiệm về sai khác giữa giấy phép và hồ sơ thiết kế.
 • Cung cấp hầu hết và kịp thời vật tư, thiết bị hoàn thiện thuộc trách nhiệm của Bên A (vd: thầu phụ Bên A kêu vào, thiết bị Bên A cung cấp…) theo yêu cầu của Bên B, nếu Bên A cung cấp trễ hạn thì tiến độ sẽ trừ những ngày trễ đó.
 • Tổ chức nghiệm thu (kỹ thuật, thời đoạn …) thanh lý hợp đồng xây nhà theo đúng chế độ hiện hành.
 • Lúc công trình xảy ra tranh chấp đất với láng giềng, hoặc công trình bị đình chỉ thi công bởi chính quyền do lỗi Bên A, thì Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 • Trả lời bằng văn bản những yêu cầu hay yêu cầu của Bên B trong khoản thời kì 03 ngày làm việc. Nếu trong khoản thời kì này Bên A ko sở hữu ý kiến thì coi như Bên A đã chấp nhận yêu cầu hay yêu cầu của Bên B.
 • Nếu Bên A tính sổ chậm cho Bên B so với thời hạn tính sổ thì sẽ phải trả lãi suất quá hạn của nhà băng 2%/tháng/tổng giá trị tiền tính sổ chậm, tuy nhiên tổng số tiền tối đa 12% tổng giá trị hợp đồng xây nhà và Bên B sở hữu quyền ngừng thi công nếu Bên A chậm tính sổ trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu tính sổ của Bên B.
 • Chủ động sắp xếp vốn cho công trình, đảm bảo tính sổ kịp thời cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện tính sổ. Tính sổ cho Bên B theo Điều 7.

ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Những tài liệu sau là một phòng ban ko thể tách rời hợp đồng xây dựng nhà ở nhà ở này
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt
 • Khối lượng và giá trị báo giá
 • Những văn bản, phụ lục bổ sung hợp đồng xây dựng nhà ở (nếu sở hữu) được hai bên thống nhất.
 • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm trang những nội dung ghi trong hợp đồng xây dựng mẫu này. Những điều kiện và điều khoản ko ghi trong hợp đồng xây dựng này được hai bên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • Hợp đồng này cũng như tất cả những tài liệu, thông tin liên quan tới hợp đồng xây dựng nhà ở sẽ được những bên quản lý theo quy định hiện hành của Quốc gia về bảo mật.
 • Hai bên cam kết thực hiện tốt những điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng xây dựng.
 • Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt sở hữu giá trị pháp lý như nhau, được đánh số trật tự từ 1 cho tới trang 10, sở hữu đóng dấu giáp lai. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
 • Hiệu lực của Hợp đồng: hợp đồng xây dựng nhà ở này sở hữu hiệu lực kể từ ngày ký.

6. Thông tin doanh nghiệp xây dựng Phuc Khang Group

Nếu thấy bài viết hữu ích xin quý vị san sẻ, sở hữu nhu cầu cần tư vấn về xây dựng công trình xin liên hệ với Phuc Khang Group qua hotline: 0932 087 886 để được những Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư của chúng tôi tư vấn chuyên sâu hơn về hợp đồng xây dựng hoặc những vấn đề khác.

liên hệ hợp đồng xây dựng phuc khang group

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline